Staten som vän eller fiende?

Marika Hedin, Urban Lundberg, Jens Rydström och Mattias Tydén 2007

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 8/2007

Individens förhållande till staten är ett problemområde som tilldragit sig stort intresse i senare års forskning om det svenska 1900-talet. "Folkhemspolitiken" har omvärderats och debatten har bland annat handlat om den sociala ingenjörskonstens påstådda ambition att "lägga livet tillrätta" för den enskilde medborgaren. I fokus för diskussionerna står ofta perioden 1930-till 1970-tal. Men relationen mellan den enskilde och staten uppfattades som problematisk långt tidigare, och den tillhör fortfarande ett av politikens centrala dilemman. I denna antologi diskuteras individens ställning visavi staten, men också hur den enskilde på ett mera allmänt plan befunnit sig i ett spänningsfyllt förhållande till kollektiv och samhälle. Författarna är historiker och utgår från konkreta exempel under svenskt 1900-tal.

Innehållsförteckning

 

  1. Stat och individ i svensk välfärdspolitisk historiebeskrivning
   Urban Lundberg och Mattias Tydén

 

  1. Staten som vän eller fiende? Om engelsk och svensk liberalism
   Marika Hedin

 

  1. Från varianter till avvikelser. RFSU och homosexualiteten 1933-1944.
   Jens Rydström

 

  1. Medicinska äktenskapshinder. Om rashygienens etablering i svensk politik under 1910-talet.
   Mattias Tydén

 

  1. Steriliseringar vid svenska sinnesslöanstalter åren 1947-1958
   Urban Lundberg

 

  1. Piska och morot. HBT mellan stat och folkrörelse 1944-2007
   Jens Rydström

 


Slutsåld

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 8/2007

Individens förhållande till staten är ett problemområde som tilldragit sig stort intresse i senare års forskning om det svenska 1900-talet. "Folkhemspolitiken" har omvärderats och debatten har bland annat handlat om den sociala ingenjörskonstens påstådda ambition att "lägga livet tillrätta" för den enskilde medborgaren. I fokus för diskussionerna står ofta perioden 1930-till 1970-tal. Men relationen mellan den enskilde och staten uppfattades som problematisk långt tidigare, och den tillhör fortfarande ett av politikens centrala dilemman. I denna antologi diskuteras individens ställning visavi staten, men också hur den enskilde på ett mera allmänt plan befunnit sig i ett spänningsfyllt förhållande till kollektiv och samhälle. Författarna är historiker och utgår från konkreta exempel under svenskt 1900-tal.

Innehållsförteckning

 

  1. Stat och individ i svensk välfärdspolitisk historiebeskrivning
   Urban Lundberg och Mattias Tydén

 

  1. Staten som vän eller fiende? Om engelsk och svensk liberalism
   Marika Hedin

 

  1. Från varianter till avvikelser. RFSU och homosexualiteten 1933-1944.
   Jens Rydström

 

  1. Medicinska äktenskapshinder. Om rashygienens etablering i svensk politik under 1910-talet.
   Mattias Tydén

 

  1. Steriliseringar vid svenska sinnesslöanstalter åren 1947-1958
   Urban Lundberg

 

  1. Piska och morot. HBT mellan stat och folkrörelse 1944-2007
   Jens Rydström

 


Slutsåld

Relaterat material