På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering

Ryszard Szulkin, Lena Nekby, Magnus Bygren, Clara Lindblom, Kenisha Russell-Jonsson, Ragnar Bengtsson, Erik Normark 2013

Forskningsrapport 2013/1, 117 s.

På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering. Effekter av deltagande i socialfondsfinansierade projekt i jämförelse med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

I den här rapporten jämför vi utfallet på arbetsmarknaden för personer som deltagit i ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden med utfallet för de som deltog i Arbetsförmedlingens löpande aktiviteter för motsvarande grupper.

Den analys som presenteras i denna rapport tyder på att bedömningen av effekten av deltagande i projekt som finansieras av Europeiska socialfonden är mycket beroende av vilka ordinarie aktiviteter som valts som referenspunkt.

För att sätta sysselsättningen mellan inrikes- och utrikes födda i den svenska arbetsmarknaden i ett större sammanhang, innehåller rapporten också en analys av arbetslöshet bland invandrare i femton europeiska länder. Det finns också en beskrivning av de aktiva arbetsmarknadsprogram i Sverige samt en beskrivning av de viktigaste målen för Europeiska socialfonden i Sverige och de projekt som finansieras av fonden.

Ladda ner rapporten

Rapporten presenterades vid ett seminarium den 21 februari 2013. Den kommenterades då av Arbetsförmedlingen och ESF. Se seminariet här

Se även den uppföljande rapporten Framgång eller återgång till det normala? En uppföljning av deltagare i socialfondsfinansierade projekt (2014).

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Forskningsrapport 2013/1, 117 s.

På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering. Effekter av deltagande i socialfondsfinansierade projekt i jämförelse med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

I den här rapporten jämför vi utfallet på arbetsmarknaden för personer som deltagit i ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden med utfallet för de som deltog i Arbetsförmedlingens löpande aktiviteter för motsvarande grupper.

Den analys som presenteras i denna rapport tyder på att bedömningen av effekten av deltagande i projekt som finansieras av Europeiska socialfonden är mycket beroende av vilka ordinarie aktiviteter som valts som referenspunkt.

För att sätta sysselsättningen mellan inrikes- och utrikes födda i den svenska arbetsmarknaden i ett större sammanhang, innehåller rapporten också en analys av arbetslöshet bland invandrare i femton europeiska länder. Det finns också en beskrivning av de aktiva arbetsmarknadsprogram i Sverige samt en beskrivning av de viktigaste målen för Europeiska socialfonden i Sverige och de projekt som finansieras av fonden.

Ladda ner rapporten

Rapporten presenterades vid ett seminarium den 21 februari 2013. Den kommenterades då av Arbetsförmedlingen och ESF. Se seminariet här

Se även den uppföljande rapporten Framgång eller återgång till det normala? En uppföljning av deltagare i socialfondsfinansierade projekt (2014).

Relaterat material