Med migranternas röst. Den subjektiva integrationen

Puranen, Bi | 2019

Forskningsrapport 2019:2, 320 s.

Under hösten 2018 genomfördes drygt 6 500 enkätintervjuer med människor i hela Sverige som är födda i de vanligaste ursprungsländerna för dagens migranter; människor från Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Somalia, Syrien och Turkiet. Hur är det att leva och bo i Sverige, vilka drömmar och förväntningar har du? Det frågade vi dem som varit både kortare och längre tid i den nation som ibland kallats ”världens mest extrema land”, bland annat på grund av vår stora tillit till andra. Finns det grund att tro att mötet mellan människor från dessa så olika kulturer ändå kommer att fungera väl?

Hur skiljer sig migranternas värderingar från majoritetsbefolkningens, och från de länder de kommer ifrån? Var hittar vi samsynen och skillnaderna? Stötestenarna och möjligheterna? Finns det gemensamma universella värden som vi tillsammans kan bygga framtiden på? 

Ladda ner en högupplöst version av rapporten (24 MB)

Ladda ner sammanfattningen av rapporten

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 220 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Forskningsrapport 2019:2, 320 s.

Under hösten 2018 genomfördes drygt 6 500 enkätintervjuer med människor i hela Sverige som är födda i de vanligaste ursprungsländerna för dagens migranter; människor från Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Somalia, Syrien och Turkiet. Hur är det att leva och bo i Sverige, vilka drömmar och förväntningar har du? Det frågade vi dem som varit både kortare och längre tid i den nation som ibland kallats ”världens mest extrema land”, bland annat på grund av vår stora tillit till andra. Finns det grund att tro att mötet mellan människor från dessa så olika kulturer ändå kommer att fungera väl?

Hur skiljer sig migranternas värderingar från majoritetsbefolkningens, och från de länder de kommer ifrån? Var hittar vi samsynen och skillnaderna? Stötestenarna och möjligheterna? Finns det gemensamma universella värden som vi tillsammans kan bygga framtiden på? 

Ladda ner en högupplöst version av rapporten (24 MB)

Ladda ner sammanfattningen av rapporten

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 220 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Relaterat material