How Migration Can Benefit Development

Kristof Tamas and Joakim Palme, eds. 2006

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 5, 2006

Migration kan bidra positivt till den ekonomiska utvecklingen i fattiga länder, men behöver på ett mer systematiskt sätt inarbetas i de nationella utvecklingsplanerna. Detta kan bara göras genom ett mer långtgående samarbete både nationellt, regionalt och globalt. Det behövs mer resurser till forskning om migrationens positiva och negativa effekter för den ekonomiska utvecklingen i fattiga länder.

En högnivådialog om migration och utveckling äger rum i FNs generalförsamling i mitten av september 2006. Denna antologi har tagits fram som ett bidrag till den diskussionen. Boken innehåller kapitel skrivna av experter från olika världsdelar – Afrika, Mellanöstern, Asien, Central- och Sydamerika. Författarna föreslår ett antal konkreta åtgärder för hur forskningskapaciteten kan stärkas och hur samarbetet mellan experter och beslutsfattare kan förbättras. Boken är ett resultat av det tredje Stockholmsseminariet i serien Global Migration Regimes.

Innehållsförteckning

 • Boosting the benefits of migration for development
  Kristof Tamas and Joakim Palme

 • A new global direction for policies on migration and development
  Jan O. Karlsson

 • Mexican and Latin American policy perspectives on remittances
  José Jorge Mora-Rivera 

 • Migration in the Caribbean: The role of brain drain, remittances and diaspora
  Karoline Schmid

 • Policy-driven research on international migration in sub-Saharan Africa
  Aderanti Adepoju

 • Regional cooperation and the benefits of migration for development in Southern Africa
  Vincent Williams 

 • A perspective from the Arab Region on migration and development
  Heba Nassar

 • From brain drain to brain gain: Mobilising Albania´s skilled diaspora
  Ilir Gedeshi

 • The impact of diasporas on the development of CIS countries
  Sergey V. Ryazantsev 

 • International migration and development in the Philippines
  Maruja M.B. Asis

 • Migration and the development of source areas: Evidence from China
  Yu Zhu

 • Migration and development: Reflections on research and policies
  Piyasiri Wickramasekara 

 • Building capacity for policy-relevant research on migration and development
  Frank Laczko and Lynellyn Long

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 80 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 5, 2006

Migration kan bidra positivt till den ekonomiska utvecklingen i fattiga länder, men behöver på ett mer systematiskt sätt inarbetas i de nationella utvecklingsplanerna. Detta kan bara göras genom ett mer långtgående samarbete både nationellt, regionalt och globalt. Det behövs mer resurser till forskning om migrationens positiva och negativa effekter för den ekonomiska utvecklingen i fattiga länder.

En högnivådialog om migration och utveckling äger rum i FNs generalförsamling i mitten av september 2006. Denna antologi har tagits fram som ett bidrag till den diskussionen. Boken innehåller kapitel skrivna av experter från olika världsdelar – Afrika, Mellanöstern, Asien, Central- och Sydamerika. Författarna föreslår ett antal konkreta åtgärder för hur forskningskapaciteten kan stärkas och hur samarbetet mellan experter och beslutsfattare kan förbättras. Boken är ett resultat av det tredje Stockholmsseminariet i serien Global Migration Regimes.

Innehållsförteckning

 • Boosting the benefits of migration for development
  Kristof Tamas and Joakim Palme

 • A new global direction for policies on migration and development
  Jan O. Karlsson

 • Mexican and Latin American policy perspectives on remittances
  José Jorge Mora-Rivera 

 • Migration in the Caribbean: The role of brain drain, remittances and diaspora
  Karoline Schmid

 • Policy-driven research on international migration in sub-Saharan Africa
  Aderanti Adepoju

 • Regional cooperation and the benefits of migration for development in Southern Africa
  Vincent Williams 

 • A perspective from the Arab Region on migration and development
  Heba Nassar

 • From brain drain to brain gain: Mobilising Albania´s skilled diaspora
  Ilir Gedeshi

 • The impact of diasporas on the development of CIS countries
  Sergey V. Ryazantsev 

 • International migration and development in the Philippines
  Maruja M.B. Asis

 • Migration and the development of source areas: Evidence from China
  Yu Zhu

 • Migration and development: Reflections on research and policies
  Piyasiri Wickramasekara 

 • Building capacity for policy-relevant research on migration and development
  Frank Laczko and Lynellyn Long

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 80 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Relaterat material