Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle

Markus Gossas, Torbjörn Lundqvist 2010

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2010/1, 110s.

Hur kommer IT att utvecklas och vilka effekter får tekniken på stat och samhälle? Forskningsrapporten innehåller två delar. I den första delen ställs frågan hur IT kan komma att utvecklas till 2020-talet och därefter. I den andra delen behandlas ITs påverkan på staten och samhället. En diskussion förs också om det eventuella motstånd som ett mer avancerat informationssamhälle och en virtuell stat föder. Slutligen dras trådarna samman i ett slutkapitel kallat Ubikvitär framtid - om ett samhälle där allt mer utspelas på nätet i en konstant uppkoppling av verksamheter, människor och ting.

Forskningsrapporten är en del av Institutets programprojekt: Framtidsstudier om framtidsstudier.

 

Ladda ner Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2010/1, 110s.

Hur kommer IT att utvecklas och vilka effekter får tekniken på stat och samhälle? Forskningsrapporten innehåller två delar. I den första delen ställs frågan hur IT kan komma att utvecklas till 2020-talet och därefter. I den andra delen behandlas ITs påverkan på staten och samhället. En diskussion förs också om det eventuella motstånd som ett mer avancerat informationssamhälle och en virtuell stat föder. Slutligen dras trådarna samman i ett slutkapitel kallat Ubikvitär framtid - om ett samhälle där allt mer utspelas på nätet i en konstant uppkoppling av verksamheter, människor och ting.

Forskningsrapporten är en del av Institutets programprojekt: Framtidsstudier om framtidsstudier.

 

Ladda ner Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Relaterat material