Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle

Markus Gossas, Torbjörn Lundqvist 2010

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2010/1, 110s.

Hur kommer IT att utvecklas och vilka effekter får tekniken på stat och samhälle? Forskningsrapporten innehåller två delar. I den första delen ställs frågan hur IT kan komma att utvecklas till 2020-talet och därefter. I den andra delen behandlas ITs påverkan på staten och samhället. En diskussion förs också om det eventuella motstånd som ett mer avancerat informationssamhälle och en virtuell stat föder. Slutligen dras trådarna samman i ett slutkapitel kallat Ubikvitär framtid - om ett samhälle där allt mer utspelas på nätet i en konstant uppkoppling av verksamheter, människor och ting.

Forskningsrapporten är en del av Institutets programprojekt: Framtidsstudier om framtidsstudier.

Innehållsförteckning

 

  1. Informationssamhället

 

  1. Svenska framtidsstudier om IT

 

  1. Internationella perspektiv på framtidens teknik

 

  1. Bortom IT-revolutionen

 

  1. Visionen om den virtuella staten

 

  1. Den svenska virtuella staten

 

  1. Kollaboration och deliberation

 

  1. Migration till syntetiska världar

 

  1. Motståndet

 

  1. Ubikvitär framtid

 


Rapporten finns att ladda ner i pdf-format nedan, men kan även beställas i pappersformat.
Pris: 135:- (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se

Ladda ner Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle

Pris: 135 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner
Pris: 135 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2010/1, 110s.

Hur kommer IT att utvecklas och vilka effekter får tekniken på stat och samhälle? Forskningsrapporten innehåller två delar. I den första delen ställs frågan hur IT kan komma att utvecklas till 2020-talet och därefter. I den andra delen behandlas ITs påverkan på staten och samhället. En diskussion förs också om det eventuella motstånd som ett mer avancerat informationssamhälle och en virtuell stat föder. Slutligen dras trådarna samman i ett slutkapitel kallat Ubikvitär framtid - om ett samhälle där allt mer utspelas på nätet i en konstant uppkoppling av verksamheter, människor och ting.

Forskningsrapporten är en del av Institutets programprojekt: Framtidsstudier om framtidsstudier.

Innehållsförteckning

 

  1. Informationssamhället

 

  1. Svenska framtidsstudier om IT

 

  1. Internationella perspektiv på framtidens teknik

 

  1. Bortom IT-revolutionen

 

  1. Visionen om den virtuella staten

 

  1. Den svenska virtuella staten

 

  1. Kollaboration och deliberation

 

  1. Migration till syntetiska världar

 

  1. Motståndet

 

  1. Ubikvitär framtid

 


Rapporten finns att ladda ner i pdf-format nedan, men kan även beställas i pappersformat.
Pris: 135:- (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se

Ladda ner Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle