Friskolorna och framtiden

Red. Anders Lindbom 2007

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 9/2007

Allt sedan de infördes har friskolorna varit ett av de mest diskuterade samhällsfenomenen i Sverige. Åsikterna har varit många. Tonen i debatten har varit hård. Kunskaperna om friskolornas faktiska effekter har dock varit starkt begränsade. Friskolornas förespråkare har hävdat att de är effektivare och att de också kan sänka skolväsendets kostnader. Kritikerna hävdar tvärtom att de både ger upphov till ökade kostnader och segregation. Syftet med denna bok är att tillföra debatten om denna viktiga framtidsfråga ett faktaunderlag kring såväl segregation som kvalitet och kostnader.

Bokens författare kommer från olika samhällsvetenskapliga discipliner: nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. De väcker och besvarar frågor som : Leder valfriheten till segregation? Ökar eller minskar kostnaderna med etablering av friskolor? Ger friskolor upphov till konkurrens som förbättrar kommunala skolor? Boken innehåller också kommentarer från några ledande debattörer på området.

Innehållsförteckning

 

  1. Introduktion
   Anders Lindbom

 

 

 

  • DEL 1 Empiriska analyser av friskolors effekter

 

 

 

  1. Konkurrens mellan skolor – för kvaliténs skull!
   Fredrik Bergström och F Mikael Sandström

 

  1. Kommentar: John E. Chubb

 

  1. Fristående grundskolor och kommunernas kostnader Jesper Antelius

 

  1. Kommentar: Anna Fransson och Irene Wennemo

 

  1. Valfrihetens effekter på skolornas elevsammansättning: Skolsegregationen i Sverige
   Anders Lindbom och Ellen Almgren

 

  1. Kommentar: Jan-Eric Gustafsson
   Replik: Anders Lindbom och Ellen Almgren

 

  1. Vad händer när offentliga skolor utsätts för konkurrens från friskolor? Erfarenheter från Danmark
   Simon Calmar Andersen och Søren Serritzlew

 

  1. Kommentar: Peter Fredriksson
   Replik: Simon Calmar Andersen och Søren Serritzlew

 

 

 

  • DEL 2 Politiska analyser av de empiriska resultaten

 

 

 

  1. Politisk kommentar (höger): Maria Rankka

 

  1. Politisk kommentar (vänster): Anne-Marie Lindgren

 


Pris: 185 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]

Pris: 185 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
Pris: 185 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 9/2007

Allt sedan de infördes har friskolorna varit ett av de mest diskuterade samhällsfenomenen i Sverige. Åsikterna har varit många. Tonen i debatten har varit hård. Kunskaperna om friskolornas faktiska effekter har dock varit starkt begränsade. Friskolornas förespråkare har hävdat att de är effektivare och att de också kan sänka skolväsendets kostnader. Kritikerna hävdar tvärtom att de både ger upphov till ökade kostnader och segregation. Syftet med denna bok är att tillföra debatten om denna viktiga framtidsfråga ett faktaunderlag kring såväl segregation som kvalitet och kostnader.

Bokens författare kommer från olika samhällsvetenskapliga discipliner: nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. De väcker och besvarar frågor som : Leder valfriheten till segregation? Ökar eller minskar kostnaderna med etablering av friskolor? Ger friskolor upphov till konkurrens som förbättrar kommunala skolor? Boken innehåller också kommentarer från några ledande debattörer på området.

Innehållsförteckning

 

  1. Introduktion
   Anders Lindbom

 

 

 

  • DEL 1 Empiriska analyser av friskolors effekter

 

 

 

  1. Konkurrens mellan skolor – för kvaliténs skull!
   Fredrik Bergström och F Mikael Sandström

 

  1. Kommentar: John E. Chubb

 

  1. Fristående grundskolor och kommunernas kostnader Jesper Antelius

 

  1. Kommentar: Anna Fransson och Irene Wennemo

 

  1. Valfrihetens effekter på skolornas elevsammansättning: Skolsegregationen i Sverige
   Anders Lindbom och Ellen Almgren

 

  1. Kommentar: Jan-Eric Gustafsson
   Replik: Anders Lindbom och Ellen Almgren

 

  1. Vad händer när offentliga skolor utsätts för konkurrens från friskolor? Erfarenheter från Danmark
   Simon Calmar Andersen och Søren Serritzlew

 

  1. Kommentar: Peter Fredriksson
   Replik: Simon Calmar Andersen och Søren Serritzlew

 

 

 

  • DEL 2 Politiska analyser av de empiriska resultaten

 

 

 

  1. Politisk kommentar (höger): Maria Rankka

 

  1. Politisk kommentar (vänster): Anne-Marie Lindgren

 


Pris: 185 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]

Relaterat material