Den kreativa staten

Red. Torbjörn Lundqvist 2006

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 4, 2006

En rad faktorer bidrar till att förändra politiken och förvaltningens villkor. Befolkningen åldras, ekonomin globaliseras och teknologin förfinas. Samhället uppfattas allt svårare att styra. Det är dock en myt att staten står i vägen för denna förändring. På många politikområden uppvisar den en påtaglig kreativitet i sina försök att regissera och manövrera utvecklingen. Problemet är att kreativiteten ofta återfinns på retorikens område: att den används till att legitimera det som sker, snarare än till att driva utvecklingen framåt inom ramen för en demokratisk debatt.

Innehållsförteckning

 • Inledning - den kreativa staten
  Torbjörn Lundqvist
 • Välfärdens seger - politikens död? Spelet om välfärdsstaten i Sverige och Danmark
  Urban Lundberg och Klaus Petersen
 • Retorik om kontinutitet och förnyelse. Idéerna om det hållbara samhället i svensk politik
  Torbjörn Lundqvist
 • Staten och våra gener
  Mattias Tydén
 • Politisk styrning eller ekonomisk effektivitet? En studie av de politiska kraven på undantag från allmänna varuskatten och mervärdesskatten 1952-1990
  Peter Johansson
 • Konkurrensstaten tågar in - epokskifte eller mest bara prat?
  Niklas Stenlås
 • Statens nätverksstyrning - exemplet kommunsamverkan
  Markus Gossas
 • Från intresse till anseende - nya krav på offentliga organisationer
  Vilma Luoma-aho

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 4, 2006

En rad faktorer bidrar till att förändra politiken och förvaltningens villkor. Befolkningen åldras, ekonomin globaliseras och teknologin förfinas. Samhället uppfattas allt svårare att styra. Det är dock en myt att staten står i vägen för denna förändring. På många politikområden uppvisar den en påtaglig kreativitet i sina försök att regissera och manövrera utvecklingen. Problemet är att kreativiteten ofta återfinns på retorikens område: att den används till att legitimera det som sker, snarare än till att driva utvecklingen framåt inom ramen för en demokratisk debatt.

Innehållsförteckning

 • Inledning - den kreativa staten
  Torbjörn Lundqvist
 • Välfärdens seger - politikens död? Spelet om välfärdsstaten i Sverige och Danmark
  Urban Lundberg och Klaus Petersen
 • Retorik om kontinutitet och förnyelse. Idéerna om det hållbara samhället i svensk politik
  Torbjörn Lundqvist
 • Staten och våra gener
  Mattias Tydén
 • Politisk styrning eller ekonomisk effektivitet? En studie av de politiska kraven på undantag från allmänna varuskatten och mervärdesskatten 1952-1990
  Peter Johansson
 • Konkurrensstaten tågar in - epokskifte eller mest bara prat?
  Niklas Stenlås
 • Statens nätverksstyrning - exemplet kommunsamverkan
  Markus Gossas
 • Från intresse till anseende - nya krav på offentliga organisationer
  Vilma Luoma-aho

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Relaterat material