Den kreativa staten

Red. Torbjörn Lundqvist 2006

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 4, 2006

En rad faktorer bidrar till att förändra politiken och förvaltningens villkor. Befolkningen åldras, ekonomin globaliseras och teknologin förfinas. Samhället uppfattas allt svårare att styra. Det är dock en myt att staten står i vägen för denna förändring. På många politikområden uppvisar den en påtaglig kreativitet i sina försök att regissera och manövrera utvecklingen. Problemet är att kreativiteten ofta återfinns på retorikens område: att den används till att legitimera det som sker, snarare än till att driva utvecklingen framåt inom ramen för en demokratisk debatt.

Innehållsförteckning

 

  • Inledning - den kreativa staten
   Torbjörn Lundqvist

 

  • Välfärdens seger - politikens död? Spelet om välfärdsstaten i Sverige och Danmark
   Urban Lundberg och Klaus Petersen

 

  • Retorik om kontinutitet och förnyelse. Idéerna om det hållbara samhället i svensk politik
   Torbjörn Lundqvist

 

  • Staten och våra gener
   Mattias Tydén

 

  • Politisk styrning eller ekonomisk effektivitet? En studie av de politiska kraven på undantag från allmänna varuskatten och mervärdesskatten 1952-1990
   Peter Johansson

 

  • Konkurrensstaten tågar in - epokskifte eller mest bara prat?
   Niklas Stenlås

 

  • Statens nätverksstyrning - exemplet kommunsamverkan
   Markus Gossas

 

  • Från intresse till anseende - nya krav på offentliga organisationer
   Vilma Luoma-aho

 


Pris: 185 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se

Pris: 185 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
Pris: 185 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 4, 2006

En rad faktorer bidrar till att förändra politiken och förvaltningens villkor. Befolkningen åldras, ekonomin globaliseras och teknologin förfinas. Samhället uppfattas allt svårare att styra. Det är dock en myt att staten står i vägen för denna förändring. På många politikområden uppvisar den en påtaglig kreativitet i sina försök att regissera och manövrera utvecklingen. Problemet är att kreativiteten ofta återfinns på retorikens område: att den används till att legitimera det som sker, snarare än till att driva utvecklingen framåt inom ramen för en demokratisk debatt.

Innehållsförteckning

 

  • Inledning - den kreativa staten
   Torbjörn Lundqvist

 

  • Välfärdens seger - politikens död? Spelet om välfärdsstaten i Sverige och Danmark
   Urban Lundberg och Klaus Petersen

 

  • Retorik om kontinutitet och förnyelse. Idéerna om det hållbara samhället i svensk politik
   Torbjörn Lundqvist

 

  • Staten och våra gener
   Mattias Tydén

 

  • Politisk styrning eller ekonomisk effektivitet? En studie av de politiska kraven på undantag från allmänna varuskatten och mervärdesskatten 1952-1990
   Peter Johansson

 

  • Konkurrensstaten tågar in - epokskifte eller mest bara prat?
   Niklas Stenlås

 

  • Statens nätverksstyrning - exemplet kommunsamverkan
   Markus Gossas

 

  • Från intresse till anseende - nya krav på offentliga organisationer
   Vilma Luoma-aho

 


Pris: 185 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se