Hälsa – makt, tolkning, styrning

Red., Kristina Engwall, Magdalena Bengtsson Levin, Stefanie von Schnurbein 2008

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 13/2008

Hälsa är viktigt i dagens samhälle. Men vad är hälsa, hur får man medboragare att leva hälsosamt och var ligger makten i fråga om hälsa? Hälsa är ett område där svaren inte är givna och där det ständigt sker förhandlingar och gränsdragningsprocesser.

I denna bok diskuteras gränsdragningsprocesser runt hälsa ur kulturella perspektiv.

Innehållsförteckning

 1. På spor av basillen. Smittekonsepter i koloniale og postkoloniale kontekster.
  Constanze Gestrich

 2. Kjönnsoverskridelse, helse og begjaer i Ernst Ahlgren/Victoria Benedictsson: Pengar
  Stefanie von Schnurbein

 3. Badande män: Hälsa, sjukdom och konstnärskap
  Lill-Ann Körber 

 4. "En sunn sjel i et sunt legeme?" Legemsövelser som balansegang mellom helse og sykdom
  Kerstin Bornholdt

 5. "Du får inte sitta fast i golvet" - en undersökning av styrningsprocesser i skolämnet idrott och hälsa
  Marie Öhman

 6.  "Sund och falsk bostadskonst" - Kollektiv och kropp i arkitekturboken acceptera (1931)
  David Kuchenbuch

 7. Kunskap och gränsdragningar på läkekonstens område
  Henrik Karlsson

 8. Patientobservation - en nyckelkompetens som förlorade i betydelse i Västtyskland och Sverige efter 1945
  Susanne Kreutzer 

 9. Födande män och modergudinnor: Natur, teknik och kunskapskritik i 1970-talets förlossningsdebatter
  Christina Jansson

 10. Gränsdragningsprocesser runt barnlöshet i Tyskland och Sverige under 1900-talet
  Magdalena Bengtsson Levin, Kristina Engwall och Katharina Woellert. 


Pris: 185 kr (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se

Pris: 185 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
Pris: 185 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 13/2008

Hälsa är viktigt i dagens samhälle. Men vad är hälsa, hur får man medboragare att leva hälsosamt och var ligger makten i fråga om hälsa? Hälsa är ett område där svaren inte är givna och där det ständigt sker förhandlingar och gränsdragningsprocesser.

I denna bok diskuteras gränsdragningsprocesser runt hälsa ur kulturella perspektiv.

Innehållsförteckning

 1. På spor av basillen. Smittekonsepter i koloniale og postkoloniale kontekster.
  Constanze Gestrich

 2. Kjönnsoverskridelse, helse og begjaer i Ernst Ahlgren/Victoria Benedictsson: Pengar
  Stefanie von Schnurbein

 3. Badande män: Hälsa, sjukdom och konstnärskap
  Lill-Ann Körber 

 4. "En sunn sjel i et sunt legeme?" Legemsövelser som balansegang mellom helse og sykdom
  Kerstin Bornholdt

 5. "Du får inte sitta fast i golvet" - en undersökning av styrningsprocesser i skolämnet idrott och hälsa
  Marie Öhman

 6.  "Sund och falsk bostadskonst" - Kollektiv och kropp i arkitekturboken acceptera (1931)
  David Kuchenbuch

 7. Kunskap och gränsdragningar på läkekonstens område
  Henrik Karlsson

 8. Patientobservation - en nyckelkompetens som förlorade i betydelse i Västtyskland och Sverige efter 1945
  Susanne Kreutzer 

 9. Födande män och modergudinnor: Natur, teknik och kunskapskritik i 1970-talets förlossningsdebatter
  Christina Jansson

 10. Gränsdragningsprocesser runt barnlöshet i Tyskland och Sverige under 1900-talet
  Magdalena Bengtsson Levin, Kristina Engwall och Katharina Woellert. 


Pris: 185 kr (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se