Hälsa – makt, tolkning, styrning

Red., Kristina Engwall, Magdalena Bengtsson Levin, Stefanie von Schnurbein 2008

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 13/2008

Hälsa är viktigt i dagens samhälle. Men vad är hälsa, hur får man medboragare att leva hälsosamt och var ligger makten i fråga om hälsa? Hälsa är ett område där svaren inte är givna och där det ständigt sker förhandlingar och gränsdragningsprocesser.

I denna bok diskuteras gränsdragningsprocesser runt hälsa ur kulturella perspektiv.

Innehållsförteckning

 1. På spor av basillen. Smittekonsepter i koloniale og postkoloniale kontekster.
  Constanze Gestrich

 2. Kjönnsoverskridelse, helse og begjaer i Ernst Ahlgren/Victoria Benedictsson: Pengar
  Stefanie von Schnurbein

 3. Badande män: Hälsa, sjukdom och konstnärskap
  Lill-Ann Körber 

 4. "En sunn sjel i et sunt legeme?" Legemsövelser som balansegang mellom helse og sykdom
  Kerstin Bornholdt

 5. "Du får inte sitta fast i golvet" - en undersökning av styrningsprocesser i skolämnet idrott och hälsa
  Marie Öhman

 6.  "Sund och falsk bostadskonst" - Kollektiv och kropp i arkitekturboken acceptera (1931)
  David Kuchenbuch

 7. Kunskap och gränsdragningar på läkekonstens område
  Henrik Karlsson

 8. Patientobservation - en nyckelkompetens som förlorade i betydelse i Västtyskland och Sverige efter 1945
  Susanne Kreutzer 

 9. Födande män och modergudinnor: Natur, teknik och kunskapskritik i 1970-talets förlossningsdebatter
  Christina Jansson

 10. Gränsdragningsprocesser runt barnlöshet i Tyskland och Sverige under 1900-talet
  Magdalena Bengtsson Levin, Kristina Engwall och Katharina Woellert. 


Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 35 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 13/2008

Hälsa är viktigt i dagens samhälle. Men vad är hälsa, hur får man medboragare att leva hälsosamt och var ligger makten i fråga om hälsa? Hälsa är ett område där svaren inte är givna och där det ständigt sker förhandlingar och gränsdragningsprocesser.

I denna bok diskuteras gränsdragningsprocesser runt hälsa ur kulturella perspektiv.

Innehållsförteckning

 1. På spor av basillen. Smittekonsepter i koloniale og postkoloniale kontekster.
  Constanze Gestrich

 2. Kjönnsoverskridelse, helse og begjaer i Ernst Ahlgren/Victoria Benedictsson: Pengar
  Stefanie von Schnurbein

 3. Badande män: Hälsa, sjukdom och konstnärskap
  Lill-Ann Körber 

 4. "En sunn sjel i et sunt legeme?" Legemsövelser som balansegang mellom helse og sykdom
  Kerstin Bornholdt

 5. "Du får inte sitta fast i golvet" - en undersökning av styrningsprocesser i skolämnet idrott och hälsa
  Marie Öhman

 6.  "Sund och falsk bostadskonst" - Kollektiv och kropp i arkitekturboken acceptera (1931)
  David Kuchenbuch

 7. Kunskap och gränsdragningar på läkekonstens område
  Henrik Karlsson

 8. Patientobservation - en nyckelkompetens som förlorade i betydelse i Västtyskland och Sverige efter 1945
  Susanne Kreutzer 

 9. Födande män och modergudinnor: Natur, teknik och kunskapskritik i 1970-talets förlossningsdebatter
  Christina Jansson

 10. Gränsdragningsprocesser runt barnlöshet i Tyskland och Sverige under 1900-talet
  Magdalena Bengtsson Levin, Kristina Engwall och Katharina Woellert. 


Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 35 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Relaterat material