Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige

Rostami, Amir , Mondani, Hernan , Edling, Christofer , Sarnecki, Jerzy | 2018

Forskningsrapport 2018:4, 100 s.

Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet utgör hot mot det demokratiska samhället som fått stort inflytande på den svenska kriminalpolitiken under de senaste decennierna. Både myndigheter och forskarsamhället har lyft behovet av mer forskning på dessa områden.

Denna rapport bygger på forskning som undersöker hur olika typer av så kallade antagonistiska miljöer uppstår, upprätthålls och samspelar med varandra. Här beskrivs två empiriska forskningsmaterial som bildar projektets kärna. Det ena är en databas med information om individer i våldsbejakande miljöer, organiserad brottslighet och fotbollsfirmor. Det andra bygger på intervjuer med individer som deltagit i, och lämnat, våldsbejakande extremistiska miljöer.

Rapporten presenterar en unik kvantitativ översikt över våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige och beskriver miljöerna dels utifrån individegenskaper som ålder, kön, födelseland, utbildningsnivå och psykisk ohälsa, dels utifrån brottslighet och samarbeten. Vidare diskuteras faktorer, händelser och processer som har betydelse för individers vägar in i och ut ur våldsbejakande miljöer.

Rapporten är finansierad av uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 2016–486, 2016–7045). Läs mer om projektet här

Ladda kostnadsfritt ner rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige

Beställ rapporten
Rapporten är slutsåld i tryckt format.

 

Forskningsrapport 2018:4, 100 s.

Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet utgör hot mot det demokratiska samhället som fått stort inflytande på den svenska kriminalpolitiken under de senaste decennierna. Både myndigheter och forskarsamhället har lyft behovet av mer forskning på dessa områden.

Denna rapport bygger på forskning som undersöker hur olika typer av så kallade antagonistiska miljöer uppstår, upprätthålls och samspelar med varandra. Här beskrivs två empiriska forskningsmaterial som bildar projektets kärna. Det ena är en databas med information om individer i våldsbejakande miljöer, organiserad brottslighet och fotbollsfirmor. Det andra bygger på intervjuer med individer som deltagit i, och lämnat, våldsbejakande extremistiska miljöer.

Rapporten presenterar en unik kvantitativ översikt över våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige och beskriver miljöerna dels utifrån individegenskaper som ålder, kön, födelseland, utbildningsnivå och psykisk ohälsa, dels utifrån brottslighet och samarbeten. Vidare diskuteras faktorer, händelser och processer som har betydelse för individers vägar in i och ut ur våldsbejakande miljöer.

Rapporten är finansierad av uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 2016–486, 2016–7045). Läs mer om projektet här

Ladda kostnadsfritt ner rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige

Beställ rapporten
Rapporten är slutsåld i tryckt format.

 

Relaterat material