Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning

Markus Gossas 2006

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 1, 2006

Sedan 1970-talet pågår en reform som innebär att samverkan mellan kommuner ökar i omfattning. Staten har en pådrivande roll i reformen som har flera drivkrafter: genom ökad samverkan antas kommunerna kunna hantera ökat ansvar, bli mer kostnadseffektiva, lösa problem som kräver samordning samt skapa förutsättningar för regional tillväxt.

Genom en fallstudie studeras reformens genomslag i en kommuns förvaltning och beslutsfattande sedan tiden efter storleksreformerna.

Innehållsförteckning

 

  • Introduktion

 

  • Kommunsamverkan och nätverksmodellen

 

  • Nätverksmodellens framväxt: motiv och drivkrafter

 

  • Statlig nätverksstyrning

 

  • Kommunalförbund och storleksreformer (1911-1975)

 

  • Lokaliseringsprincipens upplösning (1976-2002)

 

  • Samverkan som kommunreform

 

  • Utvecklingen av samverkan i en kommun

 

  • Borlänges samverkansstruktur

 

  • Samverkan som nätverksbaserad förvaltning

 

  • Kommunen som nätverksaktör

 

  • Sammanfattning

 

  • Summary

 

  • Referenser

 


Rapporten är slutsåld.

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 1, 2006

Sedan 1970-talet pågår en reform som innebär att samverkan mellan kommuner ökar i omfattning. Staten har en pådrivande roll i reformen som har flera drivkrafter: genom ökad samverkan antas kommunerna kunna hantera ökat ansvar, bli mer kostnadseffektiva, lösa problem som kräver samordning samt skapa förutsättningar för regional tillväxt.

Genom en fallstudie studeras reformens genomslag i en kommuns förvaltning och beslutsfattande sedan tiden efter storleksreformerna.

Innehållsförteckning

 

  • Introduktion

 

  • Kommunsamverkan och nätverksmodellen

 

  • Nätverksmodellens framväxt: motiv och drivkrafter

 

  • Statlig nätverksstyrning

 

  • Kommunalförbund och storleksreformer (1911-1975)

 

  • Lokaliseringsprincipens upplösning (1976-2002)

 

  • Samverkan som kommunreform

 

  • Utvecklingen av samverkan i en kommun

 

  • Borlänges samverkansstruktur

 

  • Samverkan som nätverksbaserad förvaltning

 

  • Kommunen som nätverksaktör

 

  • Sammanfattning

 

  • Summary

 

  • Referenser

 


Rapporten är slutsåld.