Framgång eller återgång till det normala? En uppföljning av deltagare i socialfondsfinansierade projekt

Magnus Bygren, Clara Lindblom & Ryszard Szulkin 2014

Forskningsrapport 2014:3, 69 s.

I Sverige anvisas varje år över hundratusen arbetssökande till lokala arbetsmarknadspolitiska insatser, varav en stor del finansieras med medel från Europeiska Socialfonden. Men vad vet vi egentligen om de här projektens innehåll och om de effekter de har på deltagarnas jobbchanser? Vilka möjligheter finns att ta reda på det?

Den här rapporten är en uppföljning av På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering (2013) som studerade arbetsmarknadsutfallet för arbetssökande som anvisats till socialfondsprojekt via Arbetsförmedlingen. Här går vi ett steg längre och inkluderar samtliga individer som under en treårsperiod deltog i ett socialfondsprojekt. Målet är att undersöka om deltagarnas medverkan i projekten förbättrade deras chanser att få ett arbete, eller påverkade deras framtida inkomster.

En viktig slutsats i rapporten är att möjligheterna att utvärdera effekten av dessa projekt är mycket begränsade. Information om projektens innehåll är bristfällig och de har inte lagts upp på ett sätt som möjliggör en vetenskaplig utvärdering. Rapporten avslutas därför med rekommendationer som skulle kunna öka utvärderingsbarheten i den socialfondsfinansierade verksamheten.

Ladda ner rapporten (pdf)

Läs även Nya aktörer inom arbetsmarknaden (2014) som jämför socialfondsfinansierade projekt med kompletterande aktörer.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Forskningsrapport 2014:3, 69 s.

I Sverige anvisas varje år över hundratusen arbetssökande till lokala arbetsmarknadspolitiska insatser, varav en stor del finansieras med medel från Europeiska Socialfonden. Men vad vet vi egentligen om de här projektens innehåll och om de effekter de har på deltagarnas jobbchanser? Vilka möjligheter finns att ta reda på det?

Den här rapporten är en uppföljning av På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering (2013) som studerade arbetsmarknadsutfallet för arbetssökande som anvisats till socialfondsprojekt via Arbetsförmedlingen. Här går vi ett steg längre och inkluderar samtliga individer som under en treårsperiod deltog i ett socialfondsprojekt. Målet är att undersöka om deltagarnas medverkan i projekten förbättrade deras chanser att få ett arbete, eller påverkade deras framtida inkomster.

En viktig slutsats i rapporten är att möjligheterna att utvärdera effekten av dessa projekt är mycket begränsade. Information om projektens innehåll är bristfällig och de har inte lagts upp på ett sätt som möjliggör en vetenskaplig utvärdering. Rapporten avslutas därför med rekommendationer som skulle kunna öka utvärderingsbarheten i den socialfondsfinansierade verksamheten.

Ladda ner rapporten (pdf)

Läs även Nya aktörer inom arbetsmarknaden (2014) som jämför socialfondsfinansierade projekt med kompletterande aktörer.

Relaterat material