Omvärldsanalys – till vilken nytta?

Torbjörn Lundqvist 2010

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2010/2, 93s.

Allt oftare påstås att varje organisation behöver omvärldsanalys för att kunna fatta rationella beslut och i förlängningen överleva. Budskapet bygger på den snabba samhällsförändringen och sprids av olika intressenter på området: konsulter, självutnämnda omvärldsanalytiker, framtidsforskare, politiker, journalister och många andra. Svenska statliga myndigheter tycks i växande omfattning följa denna tendens i tiden. Men vilken betydelse och nytta har egentligen omvärldsanalysen?

Rapporten undersöker hur centrala statliga myndigheter arbetat med omvärldsbevakning och omvärldsanalys åren 2005-2007. I underlaget ingår 50 myndigheter. Några får större uppmärksamhet, bland dem Socialstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Räddningsverket.

Ladda ner Omvärldsanalys_till_vilken_nytta?

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2010/2, 93s.

Allt oftare påstås att varje organisation behöver omvärldsanalys för att kunna fatta rationella beslut och i förlängningen överleva. Budskapet bygger på den snabba samhällsförändringen och sprids av olika intressenter på området: konsulter, självutnämnda omvärldsanalytiker, framtidsforskare, politiker, journalister och många andra. Svenska statliga myndigheter tycks i växande omfattning följa denna tendens i tiden. Men vilken betydelse och nytta har egentligen omvärldsanalysen?

Rapporten undersöker hur centrala statliga myndigheter arbetat med omvärldsbevakning och omvärldsanalys åren 2005-2007. I underlaget ingår 50 myndigheter. Några får större uppmärksamhet, bland dem Socialstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Räddningsverket.

Ladda ner Omvärldsanalys_till_vilken_nytta?

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.