Den digitala framtiden

Bernt Skovdahl 2008

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 15/2008

På 50 år har datorn förändrats radikalt och spridningen av datorer gått otroligt fort. En teknik som för 20 år sedan bara fanns hos militärstaber och högteknologiska företag finns idag på våra barns skrivbord. Denna snabba utveckling har gett upphov till både positiva och negativa föreställningar om hur tekniken kommer att påverka oss i framtiden.

I rapporten ges i första hand en idéhistorisk analys av hur våra föreställningar kring datoriserade framtider växt fram och förändrats, men innehåller även en analys av hur vi använder datorer och Internet. IT-utvecklingen är en oavslutad process där det idag finns uppenbara sprickor mellan digitalteknikens villkor och försöken till juridisk reglering av olika internetanvändningar. Rapporten ger en teknik- och idéhistorisk bakgrund till denna situation.

Innehållsförteckning

 

  1. Efterkrigstidens framtidsteknologier

 

  1. Förutsagda informationssamhällen

 

  1. Datorns skiftande identiteter

 

  1. Framtidsforskning och postindustrialism

 

  1. "Computopia": en japansk framtidsutopi

 

  1. Det postmoderna informationssamhället

 

  1. Informationssamhället som demokratiskt kunskapssamhälle

 

  1. Kontorsautomatiseringen som kom av sig

 

  1. Homunculus-datorn och kunskapens former

 

  1. "Myten om informationssamhället"

 

  1. Persondatorn - ett logiskt redskap

 

  1. Bits och kunskap

 

  1. Osäkra tider, nya IT-framtider

 

  1. En råvara med "turboeffekter"?

 

  1. Nätverkssamhället och globaliseringen

 

  1. Tekniska framsteg, sociala framtidskatastrofer?

 

  1. Öppet nätverk, öppen källkod

 

  1. Digital information - fritt svävande offentligheter

 

  1. Piratkopior eller skapande allmänningar

 

  1. Kommunikationsmedel och massmedier

 

  1. Allemans massmedium eller virtuell kvasiintimsfär

 

  1. Internetarkivet

 


Slutsåld

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 15/2008

På 50 år har datorn förändrats radikalt och spridningen av datorer gått otroligt fort. En teknik som för 20 år sedan bara fanns hos militärstaber och högteknologiska företag finns idag på våra barns skrivbord. Denna snabba utveckling har gett upphov till både positiva och negativa föreställningar om hur tekniken kommer att påverka oss i framtiden.

I rapporten ges i första hand en idéhistorisk analys av hur våra föreställningar kring datoriserade framtider växt fram och förändrats, men innehåller även en analys av hur vi använder datorer och Internet. IT-utvecklingen är en oavslutad process där det idag finns uppenbara sprickor mellan digitalteknikens villkor och försöken till juridisk reglering av olika internetanvändningar. Rapporten ger en teknik- och idéhistorisk bakgrund till denna situation.

Innehållsförteckning

 

  1. Efterkrigstidens framtidsteknologier

 

  1. Förutsagda informationssamhällen

 

  1. Datorns skiftande identiteter

 

  1. Framtidsforskning och postindustrialism

 

  1. "Computopia": en japansk framtidsutopi

 

  1. Det postmoderna informationssamhället

 

  1. Informationssamhället som demokratiskt kunskapssamhälle

 

  1. Kontorsautomatiseringen som kom av sig

 

  1. Homunculus-datorn och kunskapens former

 

  1. "Myten om informationssamhället"

 

  1. Persondatorn - ett logiskt redskap

 

  1. Bits och kunskap

 

  1. Osäkra tider, nya IT-framtider

 

  1. En råvara med "turboeffekter"?

 

  1. Nätverkssamhället och globaliseringen

 

  1. Tekniska framsteg, sociala framtidskatastrofer?

 

  1. Öppet nätverk, öppen källkod

 

  1. Digital information - fritt svävande offentligheter

 

  1. Piratkopior eller skapande allmänningar

 

  1. Kommunikationsmedel och massmedier

 

  1. Allemans massmedium eller virtuell kvasiintimsfär

 

  1. Internetarkivet

 


Slutsåld

Relaterat material