Sverigebilder

Red., Urban Lundberg och Mattias Tydén 2008

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 12/2008

Vilken funktion fyller begreppet ”Sverige”? Å ena sidan anses nationalstaten överspelad i en tid av internationalisering, folkomflyttningar och globala miljöförändringar. Å andra sidan har nationen åter en framskjuten plats i debatten: Svensk historia är en storsäljare. I riksdagen diskuteras formerna för att främja en ”sund nationalism”. I den ekonomiska debatten efterfrågas en ”nationell” globaliseringspolitik.

Sverigebilder är en antologi som diskuterar nationstankens betydelser under 1900-talet och idag. Boken undersöker hur nationsbegreppet rör sig mellan tradition och förnyelse. Även om nationalismen har spelat ut sin roll som legitimt politiskt projekt visar författarna att föreställningar om Sverige och ”svenskhet” alltjämt har betydelse i människornas konkreta vardag och i det politiska arbetet. Författarna är forskare i historia, statsvetenskap och arkitektur.

Innehållsförteckning

 

  1. Sverigebilder. En introduktion
   Urban Lundberg och Mattias Tydén

 

  1. En folklig svenskhet? Nationalismen och folkrörelserna i vår tid
   Samuel Edquist

 

  1. Vi är överens: Om monarki och demokrati
   Cecilia Åse

 

  1. Funktionalismen och den svenska traditionen
   Helena Mattsson

 

  1. Folkhemmets planerare. Om samhällsplaneringens vågrörelser under 60 år
   Torbjörn Nilsson

 

  1. Svenska flyktingpolitiska visioner. Självbild eller verklighet?
   Christina Johansson

 

  1. Flaggor och loggor. Nationer och organisationer som imaginära gemenskaper
   Patrik Hall

 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 12/2008

Vilken funktion fyller begreppet ”Sverige”? Å ena sidan anses nationalstaten överspelad i en tid av internationalisering, folkomflyttningar och globala miljöförändringar. Å andra sidan har nationen åter en framskjuten plats i debatten: Svensk historia är en storsäljare. I riksdagen diskuteras formerna för att främja en ”sund nationalism”. I den ekonomiska debatten efterfrågas en ”nationell” globaliseringspolitik.

Sverigebilder är en antologi som diskuterar nationstankens betydelser under 1900-talet och idag. Boken undersöker hur nationsbegreppet rör sig mellan tradition och förnyelse. Även om nationalismen har spelat ut sin roll som legitimt politiskt projekt visar författarna att föreställningar om Sverige och ”svenskhet” alltjämt har betydelse i människornas konkreta vardag och i det politiska arbetet. Författarna är forskare i historia, statsvetenskap och arkitektur.

Innehållsförteckning

 

  1. Sverigebilder. En introduktion
   Urban Lundberg och Mattias Tydén

 

  1. En folklig svenskhet? Nationalismen och folkrörelserna i vår tid
   Samuel Edquist

 

  1. Vi är överens: Om monarki och demokrati
   Cecilia Åse

 

  1. Funktionalismen och den svenska traditionen
   Helena Mattsson

 

  1. Folkhemmets planerare. Om samhällsplaneringens vågrörelser under 60 år
   Torbjörn Nilsson

 

  1. Svenska flyktingpolitiska visioner. Självbild eller verklighet?
   Christina Johansson

 

  1. Flaggor och loggor. Nationer och organisationer som imaginära gemenskaper
   Patrik Hall

 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Relaterat material