Framtiden – om femtio år

Janken Myrdal 2008

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 14/2008

Framtiden tränger sig på, och människor är tvungna att ta avgörande beslut. I denna studie används en historisk översikt för att identifiera de långa utvecklingsförloppen.

Ett centralt tema handlar om det hot om en negativ spiral, en stor kris, som människorna står inför. Förutsägelsen är att skyddet mot den stora krisen kommer att bestämma mycket av de kommande femtio årens diskussioner, ideologier, tekniska förändringar och planering. Konsekvenserna för landsbygden och jordbruket inleder och avslutar rapporten.

Boken innehåller också en översikt av internationell framtidsforskning.

Innehållsförteckning

 

  • Förord
   Tes-ode - om hur människan skapat sig själv

 

  • Del I Framtiden om femtio år
   1. Inledning
   2. Minervas uggla flyger över bygden
   3. Framtidsstudier
   4. Teori och metod
   5. I skuggan av den Stora Krisen
   6. Utveckling
   7. Teknik
   8. Människornas behov
   9. Behovens begränsning
   10. Behovens - den historiska förändringen
   11. Globaliseringen
   12. Ökad konkretion - och gissning
   13. Landsbygden som exempel
   14. Efterord: Svar på frågor

 

  • Del II Framtidsforskningen - en översikt
   - Inledning
   - Äldre studier
   - Ekonomi och politik
   - Teknik och livsstil
   - Miljö och historia
   - Avslutning

 


Boken är slutsåld!

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 14/2008

Framtiden tränger sig på, och människor är tvungna att ta avgörande beslut. I denna studie används en historisk översikt för att identifiera de långa utvecklingsförloppen.

Ett centralt tema handlar om det hot om en negativ spiral, en stor kris, som människorna står inför. Förutsägelsen är att skyddet mot den stora krisen kommer att bestämma mycket av de kommande femtio årens diskussioner, ideologier, tekniska förändringar och planering. Konsekvenserna för landsbygden och jordbruket inleder och avslutar rapporten.

Boken innehåller också en översikt av internationell framtidsforskning.

Innehållsförteckning

 

  • Förord
   Tes-ode - om hur människan skapat sig själv

 

  • Del I Framtiden om femtio år
   1. Inledning
   2. Minervas uggla flyger över bygden
   3. Framtidsstudier
   4. Teori och metod
   5. I skuggan av den Stora Krisen
   6. Utveckling
   7. Teknik
   8. Människornas behov
   9. Behovens begränsning
   10. Behovens - den historiska förändringen
   11. Globaliseringen
   12. Ökad konkretion - och gissning
   13. Landsbygden som exempel
   14. Efterord: Svar på frågor

 

  • Del II Framtidsforskningen - en översikt
   - Inledning
   - Äldre studier
   - Ekonomi och politik
   - Teknik och livsstil
   - Miljö och historia
   - Avslutning

 


Boken är slutsåld!

Relaterat material