Skogens kontroverser – en studie om plats och politik i norra Sverige

Karin Beland Lindahl 2009

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2009/3, 100s.

Naturresursernas användning är en verklig framtidsfråga. Vi kan vänta oss en globalt tilltagande konkurrens om mat, förnybar energi och om skogens produkter. I Sverige är skogen viktig både som näring och som biologiskt system. Men den är också betydelsefull för att den är kulturellt och socialt invävd i landsbygdens samhällen. Dagens skogar bär spår av människors brukande under hundratals år tillbaka i tiden. Varje beslut om skogens skötsel påverkar hur den kan användas i framtiden: för produktionen av timmer och massa, för biologisk mångfald, för rennäringen, för jakt och friluftsliv.

Rapporten är en förkortad och populariserad version av Karin Beland Lindahls studie från 2008 om konflikter kring skogens användning i norra Sverige.

 

Ladda ner Skogens kontroverser

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2009/3, 100s.

Naturresursernas användning är en verklig framtidsfråga. Vi kan vänta oss en globalt tilltagande konkurrens om mat, förnybar energi och om skogens produkter. I Sverige är skogen viktig både som näring och som biologiskt system. Men den är också betydelsefull för att den är kulturellt och socialt invävd i landsbygdens samhällen. Dagens skogar bär spår av människors brukande under hundratals år tillbaka i tiden. Varje beslut om skogens skötsel påverkar hur den kan användas i framtiden: för produktionen av timmer och massa, för biologisk mångfald, för rennäringen, för jakt och friluftsliv.

Rapporten är en förkortad och populariserad version av Karin Beland Lindahls studie från 2008 om konflikter kring skogens användning i norra Sverige.

 

Ladda ner Skogens kontroverser

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Relaterat material