Skogens kontroverser – en studie om plats och politik i norra Sverige

Karin Beland Lindahl 2009

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2009/3, 100s.

Naturresursernas användning är en verklig framtidsfråga. Vi kan vänta oss en globalt tilltagande konkurrens om mat, förnybar energi och om skogens produkter. I Sverige är skogen viktig både som näring och som biologiskt system. Men den är också betydelsefull för att den är kulturellt och socialt invävd i landsbygdens samhällen. Dagens skogar bär spår av människors brukande under hundratals år tillbaka i tiden. Varje beslut om skogens skötsel påverkar hur den kan användas i framtiden: för produktionen av timmer och massa, för biologisk mångfald, för rennäringen, för jakt och friluftsliv.

Rapporten är en förkortad och populariserad version av Karin Beland Lindahls studie från 2008 om konflikter kring skogens användning i norra Sverige.

Innehållsförteckning

 

  1. Skogen, platsen och framtiden

 

  1. Ett regeringsuppdrag att skydda skog

 

  1. Aktörernas perspektiv: Vad ska vi med skogen till?

 

  1. Vem kommer till

 

  1. Politik, plats och framtidens skogar?

 


Rapporten finns att ladda ner som en pdf-fil nedan, men kan även beställas i pappersformat.
Pris: 135 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se

Ladda ner Skogens kontroverser

Pris: 135 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner
Pris: 135 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2009/3, 100s.

Naturresursernas användning är en verklig framtidsfråga. Vi kan vänta oss en globalt tilltagande konkurrens om mat, förnybar energi och om skogens produkter. I Sverige är skogen viktig både som näring och som biologiskt system. Men den är också betydelsefull för att den är kulturellt och socialt invävd i landsbygdens samhällen. Dagens skogar bär spår av människors brukande under hundratals år tillbaka i tiden. Varje beslut om skogens skötsel påverkar hur den kan användas i framtiden: för produktionen av timmer och massa, för biologisk mångfald, för rennäringen, för jakt och friluftsliv.

Rapporten är en förkortad och populariserad version av Karin Beland Lindahls studie från 2008 om konflikter kring skogens användning i norra Sverige.

Innehållsförteckning

 

  1. Skogen, platsen och framtiden

 

  1. Ett regeringsuppdrag att skydda skog

 

  1. Aktörernas perspektiv: Vad ska vi med skogen till?

 

  1. Vem kommer till

 

  1. Politik, plats och framtidens skogar?

 


Rapporten finns att ladda ner som en pdf-fil nedan, men kan även beställas i pappersformat.
Pris: 135 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se

Ladda ner Skogens kontroverser