Who cleans the welfare state? Migration, informalization, social exclusion and domestic services in Stockholm

Anna Gavanas 2010

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2010/3, 94s.

Rapporten utforskar samband mellan migration, social exkludering och informalisering av arbetsmarknader med fokus på hushållstjänstesektorn i Stockholm. Med hjälp av en intervjustudie identifierar författaren centrala aspekter och konsekvenser av en rad sociala och ekonomiska processer i Sverige.
Rapporten belyser fyra sammanlänkade teman: 

  • hur formella och informella delar av hushållstjänstesektorn samverkar i symbios via aktörers strategier och praktiker samt mellanhänder
    
  • hur mellanhänder aktualiseras i situationer där migrerande arbetare saknar viktiga maktresurser; färdigheter i flytande svenska, sociala nätverk och dokumenterad migrationsstatus
    
  • hur utpressning och sexuella trakasserier ingår i förhandlingar och maktrelationer mellan aktörer i den in/formella hushållstjänstesektorn
    
  • hur skatteavdragen för hushållsnära tjänster inverkar på olika aktörers villkor

 

Ladda ner Who cleans the welfare state

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2010/3, 94s.

Rapporten utforskar samband mellan migration, social exkludering och informalisering av arbetsmarknader med fokus på hushållstjänstesektorn i Stockholm. Med hjälp av en intervjustudie identifierar författaren centrala aspekter och konsekvenser av en rad sociala och ekonomiska processer i Sverige.
Rapporten belyser fyra sammanlänkade teman: 

  • hur formella och informella delar av hushållstjänstesektorn samverkar i symbios via aktörers strategier och praktiker samt mellanhänder
    
  • hur mellanhänder aktualiseras i situationer där migrerande arbetare saknar viktiga maktresurser; färdigheter i flytande svenska, sociala nätverk och dokumenterad migrationsstatus
    
  • hur utpressning och sexuella trakasserier ingår i förhandlingar och maktrelationer mellan aktörer i den in/formella hushållstjänstesektorn
    
  • hur skatteavdragen för hushållsnära tjänster inverkar på olika aktörers villkor

 

Ladda ner Who cleans the welfare state

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Relaterat material