Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt. En jämförande studie av femton socialfondsprojekt.

Clara Lindblom 2014

Forskningsrapport 2014/6, 83 s.

Kommunerna har i decennier haft ett betydande ansvar för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Kunskapen om de lokala arbetsmarknadspolitiska insatserna är dock begränsad. Under perioden 2007–2013 beviljade Europeiska Socialfonden medel till ett stort antal arbetsmarknadsprojekt, varav de flesta drevs av lokala aktörer. I denna rapport presenteras en studie om femton lokala arbetsmarknadsprojekt som finansierats med socialfondsstöd.

Syftet med studien är att identifiera de faktorer som bara de projekt har gemensamt som lyckas bättre än Arbetsförmedlingen med att få utrikesfödda i sysselsättning. Den bygger på en genomgång av projektdokumentation och på intervjuer med projektledare och medarbetare i aktuella socialfondsprojekt, samordnare vid den förvaltande myndigheten och tjänstemän knutna till samtliga åtta regionala strukturfondspartnerskap.

Slutsatsen är att det finns fyra faktorer som i kombination kan förklara de framgångsrika projektens utfall, och de är välfungerande projektorganisation, hög grad av individuell planering, fördjupad samverkan och hög grad av arbetsmarknadsfokus alternativt användning av praktik som i hög grad är riktad mot arbete.

I rapporten redovisas också ett antal svårigheter som de intervjuade uppfattar hindrar projekten från att fungera bra. Det handlar bland annat om begränsningar orsakade av medfinansieringssystemet, om svårigheten att samverka med ordinarie verksamheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, och om att de instanser som deltar i urvalsprocessen av projekt som ska få finansiering tar hänsyn till olika mål. Rapporten omfattar därför också några rekommendationer inför nästkommande programperiod.

Ladda ner "Framgångsfaktorer..." som pdf

Rapporten är en av flera rapporter från Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA). Se även Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken, På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering och Framgång eller återgång till det normala?.

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 55 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verskamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Forskningsrapport 2014/6, 83 s.

Kommunerna har i decennier haft ett betydande ansvar för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Kunskapen om de lokala arbetsmarknadspolitiska insatserna är dock begränsad. Under perioden 2007–2013 beviljade Europeiska Socialfonden medel till ett stort antal arbetsmarknadsprojekt, varav de flesta drevs av lokala aktörer. I denna rapport presenteras en studie om femton lokala arbetsmarknadsprojekt som finansierats med socialfondsstöd.

Syftet med studien är att identifiera de faktorer som bara de projekt har gemensamt som lyckas bättre än Arbetsförmedlingen med att få utrikesfödda i sysselsättning. Den bygger på en genomgång av projektdokumentation och på intervjuer med projektledare och medarbetare i aktuella socialfondsprojekt, samordnare vid den förvaltande myndigheten och tjänstemän knutna till samtliga åtta regionala strukturfondspartnerskap.

Slutsatsen är att det finns fyra faktorer som i kombination kan förklara de framgångsrika projektens utfall, och de är välfungerande projektorganisation, hög grad av individuell planering, fördjupad samverkan och hög grad av arbetsmarknadsfokus alternativt användning av praktik som i hög grad är riktad mot arbete.

I rapporten redovisas också ett antal svårigheter som de intervjuade uppfattar hindrar projekten från att fungera bra. Det handlar bland annat om begränsningar orsakade av medfinansieringssystemet, om svårigheten att samverka med ordinarie verksamheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, och om att de instanser som deltar i urvalsprocessen av projekt som ska få finansiering tar hänsyn till olika mål. Rapporten omfattar därför också några rekommendationer inför nästkommande programperiod.

Ladda ner "Framgångsfaktorer..." som pdf

Rapporten är en av flera rapporter från Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA). Se även Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken, På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering och Framgång eller återgång till det normala?.

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 55 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verskamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Relaterat material