Hur går det för våra unga vuxna? En rapport om sysselsättning och levnadsvillkor

Plenty, Stephanie , Mood, Carina , Rudolphi, Frida , Treuter , Georg , | 2018

Forskningsrapport 2018:1, 112 s.

Vad gör unga vuxna i 19–20-årsåldern? Hur ser deras levnadsvillkor ut, hur trivs de med sin situation, och hur ser de på sin framtid?

Den här rapporten visar resultat av en undersökning där ett stort och riksrepresentativt urval unga vuxna själva har rapporterat om sin situation. Här beskrivs en bred grupp unga; unga som arbetar, unga som studerar, unga som söker jobb eller gör något helt annat. Fram träder en bild av unga som i hög grad aktiva och engagerade i sin sysselsättning och framtid.

Tack vare det breda anslaget identifieras också i rapporten en stor minoritet som befinner sig i en potentiellt sårbar situation. Dessa unga vuxna har sämre levnadsvillkor och psykiskt välbefinnande i flera avseenden. Det rör sig om grupper med en svag anknytning till arbetsmarknaden eller som enbart gör små framsteg i sina studier en situation som innebär såväl försämrad livskvalitet här och nu, som framtida problem på arbetsmarknaden. Rapportförfattarna framhåller därför att det är mer relevant att synliggöra just olika typer av sårbarhet när det gäller arbetsmarknadsrelaterade problem än att fokusera bara på arbetslöshet och unga som varken arbetar eller studerar.

Rapporten är relevant för alla som bryr sig om ungas välbefinnande och insteg på arbetsmarknaden.

Ladda ner rapporten (pdf)

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 55 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Forskningsrapport 2018:1, 112 s.

Vad gör unga vuxna i 19–20-årsåldern? Hur ser deras levnadsvillkor ut, hur trivs de med sin situation, och hur ser de på sin framtid?

Den här rapporten visar resultat av en undersökning där ett stort och riksrepresentativt urval unga vuxna själva har rapporterat om sin situation. Här beskrivs en bred grupp unga; unga som arbetar, unga som studerar, unga som söker jobb eller gör något helt annat. Fram träder en bild av unga som i hög grad aktiva och engagerade i sin sysselsättning och framtid.

Tack vare det breda anslaget identifieras också i rapporten en stor minoritet som befinner sig i en potentiellt sårbar situation. Dessa unga vuxna har sämre levnadsvillkor och psykiskt välbefinnande i flera avseenden. Det rör sig om grupper med en svag anknytning till arbetsmarknaden eller som enbart gör små framsteg i sina studier en situation som innebär såväl försämrad livskvalitet här och nu, som framtida problem på arbetsmarknaden. Rapportförfattarna framhåller därför att det är mer relevant att synliggöra just olika typer av sårbarhet när det gäller arbetsmarknadsrelaterade problem än att fokusera bara på arbetslöshet och unga som varken arbetar eller studerar.

Rapporten är relevant för alla som bryr sig om ungas välbefinnande och insteg på arbetsmarknaden.

Ladda ner rapporten (pdf)

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 55 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Relaterat material