Sverige i världen

Thomas Lindh 2007

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 10/2007

Sverige åldras och många ser problem. I den här skriften ges en populärvetenskaplig översikt för att visa på tre viktiga aspekter av de demografiska förändringarna. För det första att även resten av världen förändras och vår ställning i världen förändras därför också. För det andra att de demografiska förändringarna påverkar många olika delar av samhället och ekonomin. Ibland förstärker dessa effekter varandra och ibland tar de ut varandra. För det tredje innebär varje problem också möjligheter till strukturella förändringar som kan tas till vara eller ignoreras. De val vi gör beträffande detta kommer att avgöra vår framtid. Skriften bygger på en föreläsning med många illustrationer som ger en intuitiv känsla för en framtid som vi trots komplexiteten ändå till viss del kan styra men bara om vi rätt uppfattar de begränsningar och möjligheter som ligger i Sveriges förnämsta tillgång. Den tillgången är människorna som nu och i framtiden bor här.

Innehållsförteckning

 • En ny och äldre värld
 • Den demografiska transitionen och åldersstrukturen
 • Offentlig sektor och åldrandet
 • Investera i humankapital nu!
 • Våra val idag bestämmer framtidens möjligheter att välja
 • Vilka möjligheter öppnas?

 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidens samhälle nr 10/2007

Sverige åldras och många ser problem. I den här skriften ges en populärvetenskaplig översikt för att visa på tre viktiga aspekter av de demografiska förändringarna. För det första att även resten av världen förändras och vår ställning i världen förändras därför också. För det andra att de demografiska förändringarna påverkar många olika delar av samhället och ekonomin. Ibland förstärker dessa effekter varandra och ibland tar de ut varandra. För det tredje innebär varje problem också möjligheter till strukturella förändringar som kan tas till vara eller ignoreras. De val vi gör beträffande detta kommer att avgöra vår framtid. Skriften bygger på en föreläsning med många illustrationer som ger en intuitiv känsla för en framtid som vi trots komplexiteten ändå till viss del kan styra men bara om vi rätt uppfattar de begränsningar och möjligheter som ligger i Sveriges förnämsta tillgång. Den tillgången är människorna som nu och i framtiden bor här.

Innehållsförteckning

 • En ny och äldre värld
 • Den demografiska transitionen och åldersstrukturen
 • Offentlig sektor och åldrandet
 • Investera i humankapital nu!
 • Våra val idag bestämmer framtidens möjligheter att välja
 • Vilka möjligheter öppnas?

 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Relaterat material