Labour Migrants Unbound?

Kristof Tamas and Rainer Münz 2006

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie:Framtidens samhälle nr 2, 2006

Framtiden överraskar oss ständigt. Ett bra exempel är östutvidgningen av EU för två år sedan. Det blev ingen anstormning av vare sig arbetskraft eller sociala turister. Detta trots att Sverige som enda av de 15 gamla EU-länderna inte införde några som helst övergångsregler för EU-medborgarna i de nya medlemsländerna. Tyskland och Österrike, som begränsat den fria rörligheten, brottas nu med hög arbetslöshet och olagligt arbete. Det är efterfrågan på arbetskraft och inte reglerna som har styrt migrationen inom EU. Nu öppnar även Finland, Grekland, Portugal och Spanien för den fria rörligheten.

Rapporten är en jämförelse av fyra länder - Sverige som helt saknar särregler och Storbritannien som har väldigt begränsade särregler, med Österrike och Tyskland som valt att ha särskilda övergångsregler.

Innehållsförteckning

 

  • Introduction

 

  • Sweden

 

  • United Kingdom

 

  • Austria

 

  • Germany

 

  • Comparison and conclusions

 


Slutsåld

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie:Framtidens samhälle nr 2, 2006

Framtiden överraskar oss ständigt. Ett bra exempel är östutvidgningen av EU för två år sedan. Det blev ingen anstormning av vare sig arbetskraft eller sociala turister. Detta trots att Sverige som enda av de 15 gamla EU-länderna inte införde några som helst övergångsregler för EU-medborgarna i de nya medlemsländerna. Tyskland och Österrike, som begränsat den fria rörligheten, brottas nu med hög arbetslöshet och olagligt arbete. Det är efterfrågan på arbetskraft och inte reglerna som har styrt migrationen inom EU. Nu öppnar även Finland, Grekland, Portugal och Spanien för den fria rörligheten.

Rapporten är en jämförelse av fyra länder - Sverige som helt saknar särregler och Storbritannien som har väldigt begränsade särregler, med Österrike och Tyskland som valt att ha särskilda övergångsregler.

Innehållsförteckning

 

  • Introduction

 

  • Sweden

 

  • United Kingdom

 

  • Austria

 

  • Germany

 

  • Comparison and conclusions

 


Slutsåld