Rum för Barn? Boende och förstabarnsfödslar i Sverige 1972-2005

Sara Ström 2012

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2012/1, 93s.

Vad styr benägenheten att skaffa barn? Kunskap om befolkningsgruppers reproduktion är en central fråga för framtidsplaneringen. Denna forskningsrapport studerar sambanden mellan boende och förstabarnsfödslar i Sverige under perioden 1972-2005. Materialet The Swedish Housing and Life Course Cohort Study (HOLK) ligger till grund för de empiriska analyserna. Detta material täcker födelsekohorterna 1956, 1964 och 1974 och omfattar detaljerade boendebiografier samt rika registerdata över en lång tidsperiod.

Undersökningen visar att bostadens storlek verkar vara den bostadsfaktor som är viktigast för förstabarnsfödslar. Ju större bostaden är, desto större är benägenheten att få första barnet.

 

Ladda ner Rum för barn? Boende och förstabarnsfödslar i Sverige 1972-2005

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2012/1, 93s.

Vad styr benägenheten att skaffa barn? Kunskap om befolkningsgruppers reproduktion är en central fråga för framtidsplaneringen. Denna forskningsrapport studerar sambanden mellan boende och förstabarnsfödslar i Sverige under perioden 1972-2005. Materialet The Swedish Housing and Life Course Cohort Study (HOLK) ligger till grund för de empiriska analyserna. Detta material täcker födelsekohorterna 1956, 1964 och 1974 och omfattar detaljerade boendebiografier samt rika registerdata över en lång tidsperiod.

Undersökningen visar att bostadens storlek verkar vara den bostadsfaktor som är viktigast för förstabarnsfödslar. Ju större bostaden är, desto större är benägenheten att få första barnet.

 

Ladda ner Rum för barn? Boende och förstabarnsfödslar i Sverige 1972-2005

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Relaterat material