Rum för Barn? Boende och förstabarnsfödslar i Sverige 1972-2005

Sara Ström 2012

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2012/1, 93s.

Vad styr benägenheten att skaffa barn? Kunskap om befolkningsgruppers reproduktion är en central fråga för framtidsplaneringen. Denna forskningsrapport studerar sambanden mellan boende och förstabarnsfödslar i Sverige under perioden 1972-2005. Materialet The Swedish Housing and Life Course Cohort Study (HOLK) ligger till grund för de empiriska analyserna. Detta material täcker födelsekohorterna 1956, 1964 och 1974 och omfattar detaljerade boendebiografier samt rika registerdata över en lång tidsperiod.

Undersökningen visar att bostadens storlek verkar vara den bostadsfaktor som är viktigast för förstabarnsfödslar. Ju större bostaden är, desto större är benägenheten att få första barnet.

Rapporten går att ladda ner som en pdf-fil nedan, men kan även beställas i pappersformat.
Pris: 135:- (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se

Ladda ner Rum för barn? Boende och förstabarnsfödslar i Sverige 1972-2005

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2012/1, 93s.

Vad styr benägenheten att skaffa barn? Kunskap om befolkningsgruppers reproduktion är en central fråga för framtidsplaneringen. Denna forskningsrapport studerar sambanden mellan boende och förstabarnsfödslar i Sverige under perioden 1972-2005. Materialet The Swedish Housing and Life Course Cohort Study (HOLK) ligger till grund för de empiriska analyserna. Detta material täcker födelsekohorterna 1956, 1964 och 1974 och omfattar detaljerade boendebiografier samt rika registerdata över en lång tidsperiod.

Undersökningen visar att bostadens storlek verkar vara den bostadsfaktor som är viktigast för förstabarnsfödslar. Ju större bostaden är, desto större är benägenheten att få första barnet.

Rapporten går att ladda ner som en pdf-fil nedan, men kan även beställas i pappersformat.
Pris: 135:- (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se

Ladda ner Rum för barn? Boende och förstabarnsfödslar i Sverige 1972-2005