Basinkomstens nya våg - Lärdomar från medborgarlönsexperiment i välfärdsstater

Birnbaum, Simon; De Wispelaere, Jurgen; van der Veen, Robert, Halmetoja, Antti; Pulkka, Ville-Veikko | 2020

Forskningsrapport 2020:1, 98 s.

Tanken på en villkorslös grundersättning för samhällets alla medlemmar har diskuterats av och till sedan 1700-talet men under senare år har förslag om basinkomst fått en spridning som aldrig tidigare i historien. 2020 års pandemi och lamslagning av världsekonomin har dessutom gett basinkomst förnyad aktualitet. Ett viktigt inslag i denna nya våg av intresse är en rad experiment i olika delar av världen med sikte på att sprida ljus över några av de konfliktfyllda frågorna kring basinkomst. I den här rapporten analyserar ledande basinkomstforskare medborgarlönsexperiment i Finland och Nederländerna och undersöker vad dessa kan säga oss om vilka konsekvenser en basinkomst skulle få i avancerade välfärdsstater. Rapporten tecknar en bild av de politiska processer som ledde fram till experimenten och belyser i vilken mån dessa och liknande experiment kan klargöra hur en basinkomst skulle påverka samhället. Varför har dessa experiment genom-förts? Vilka vetenskapliga och politiska lärdomar finns att dra? Och vad – om något – kan de säga oss om basinkomstens önskvärdhet och genomförbarhet?

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 35 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Forskningsrapport 2020:1, 98 s.

Tanken på en villkorslös grundersättning för samhällets alla medlemmar har diskuterats av och till sedan 1700-talet men under senare år har förslag om basinkomst fått en spridning som aldrig tidigare i historien. 2020 års pandemi och lamslagning av världsekonomin har dessutom gett basinkomst förnyad aktualitet. Ett viktigt inslag i denna nya våg av intresse är en rad experiment i olika delar av världen med sikte på att sprida ljus över några av de konfliktfyllda frågorna kring basinkomst. I den här rapporten analyserar ledande basinkomstforskare medborgarlönsexperiment i Finland och Nederländerna och undersöker vad dessa kan säga oss om vilka konsekvenser en basinkomst skulle få i avancerade välfärdsstater. Rapporten tecknar en bild av de politiska processer som ledde fram till experimenten och belyser i vilken mån dessa och liknande experiment kan klargöra hur en basinkomst skulle påverka samhället. Varför har dessa experiment genom-förts? Vilka vetenskapliga och politiska lärdomar finns att dra? Och vad – om något – kan de säga oss om basinkomstens önskvärdhet och genomförbarhet?

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 35 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.