Nya aktörer inom arbetsmarknaden. Hur väl lyckas de och till vilken kostnad?

Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom och Magnus Bygren 2014

Forskningsrapport 2014:4, 52 s.

Arbetsförmedlingens uppdrag är att hjälpa arbetslösa individer att så snabbt som möjligt få en sysselsättning. Inom ramen för detta uppdrag anvisar Arbetsförmedlingen en del arbetslösa till verksamheter anordnade av Europeiska socialfonden (ESF) och privata så kallade kompletterande aktörer (KA).

Denna rapport innehåller två huvudsakliga bidrag. Det första bidraget består i en jämförelse av arbetsmarknadsutfallet för individer som deltagit i ett projekt finansierat av ESF med projekt som anordnats av KA. Det andra bidraget utgörs av s.k. nyttokostnadskalkyler där kostnader per deltagare och kostnader per skapat arbete jämförs mellan ESF och KA. I våra analyser kan vi beräkna relationerna mellan kostnader och utfall för grupper av individer som via Arbetsförmedlingen har slussats till insatser hos ESF respektive KA, eftersom det för dessa utförare finns lämplig ekonomisk redovisning.

Det är mycket ovanligt att politiska insatser kan relateras till kostnader för desamma. När det gäller insatser relaterade till Arbetsförmedlingen är de inte bara ovanliga utan normalt mycket svåra att göra, eftersom kostnaderna för Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet  inte är specificerade på ett sätt som möjliggör den typen av beräkningar.

Ladda ner rapporten (pdf)

Läs också två andra rapporter som följer upp socialfondsfinansierade projekt: På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering (2013) och Framgång eller återgång till det normala? (2014).

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Forskningsrapport 2014:4, 52 s.

Arbetsförmedlingens uppdrag är att hjälpa arbetslösa individer att så snabbt som möjligt få en sysselsättning. Inom ramen för detta uppdrag anvisar Arbetsförmedlingen en del arbetslösa till verksamheter anordnade av Europeiska socialfonden (ESF) och privata så kallade kompletterande aktörer (KA).

Denna rapport innehåller två huvudsakliga bidrag. Det första bidraget består i en jämförelse av arbetsmarknadsutfallet för individer som deltagit i ett projekt finansierat av ESF med projekt som anordnats av KA. Det andra bidraget utgörs av s.k. nyttokostnadskalkyler där kostnader per deltagare och kostnader per skapat arbete jämförs mellan ESF och KA. I våra analyser kan vi beräkna relationerna mellan kostnader och utfall för grupper av individer som via Arbetsförmedlingen har slussats till insatser hos ESF respektive KA, eftersom det för dessa utförare finns lämplig ekonomisk redovisning.

Det är mycket ovanligt att politiska insatser kan relateras till kostnader för desamma. När det gäller insatser relaterade till Arbetsförmedlingen är de inte bara ovanliga utan normalt mycket svåra att göra, eftersom kostnaderna för Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet  inte är specificerade på ett sätt som möjliggör den typen av beräkningar.

Ladda ner rapporten (pdf)

Läs också två andra rapporter som följer upp socialfondsfinansierade projekt: På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering (2013) och Framgång eller återgång till det normala? (2014).

Relaterat material