Humanisterna och framtidssamhället

Julia Boguslaw, Anders Ekström, Lars Geschwind, Niklas Stenlås, Sverker Sörlin, Miriam Terrell, Eskil Wadensjö 2011

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2011/1, 180s.

Var står svensk humaniora idag? Vilken är egentligen humanisternas position på arbetsmarknad och i samhällslivet, och hur har detta förändrats över tid? Mot vilken framtid leder dagens så kallade humanistiska programutbildningar? Frågor som dessa diskuterades under konferensen "Humanisterna och framtidssamhället" i mars 2011 och i denna rapport publiceras uppdaterade versioner av de tre forskningsrapporter som låg till grund för konferensen.

Rapporten går att ladda ner som en pdf-fil nedan, men kan även beställas i pappersformat.
Pris: 135:- (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]

Ladda ner Humanisterna och framtidssamhället

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Institutet för Framtidsstudier Forskningsrapport 2011/1, 180s.

Var står svensk humaniora idag? Vilken är egentligen humanisternas position på arbetsmarknad och i samhällslivet, och hur har detta förändrats över tid? Mot vilken framtid leder dagens så kallade humanistiska programutbildningar? Frågor som dessa diskuterades under konferensen "Humanisterna och framtidssamhället" i mars 2011 och i denna rapport publiceras uppdaterade versioner av de tre forskningsrapporter som låg till grund för konferensen.

Rapporten går att ladda ner som en pdf-fil nedan, men kan även beställas i pappersformat.
Pris: 135:- (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]

Ladda ner Humanisterna och framtidssamhället

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 135 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Relaterat material