Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Actions and networks: Sociology that really matters (to me)

Peter Hedström 2008

Articles in Framtider International edition 2008

Theme: The Swedish Model 2008

Artiklar i Framtider nr 1/2008

Tema: Hälsa och medicin 2008

Artiklar i Framtider nr 2/2008

Tema: Staden 2008

Artiklar i Framtider nr 3/2008

Tema: Den amerikanska kontinenten 2008

Artiklar i Framtider nr 4/2008

Tema: Framtidens samhälle 2008

Att göra historia. Vänbok till Christina Florin

Red. Maria Sjöberg & Yvonne Svanström 2008

Barndom och arbete

Ingrid Söderlind, Kristina Engwall 2008

Biobränslen

Arne Jarnelöv 2008

Demography and housing demand–What can we learn from residential construction data?

Thomas Lindh, Bo Malmberg. 2008

Den digitala framtiden

Bernt Skovdahl 2008

Det andra utanförskapet? Om social exkludering på landsbygden

Olof Bäckman och Anders Nilsson 2008

Explaining the growth patterns of social movements

Peter Hedström 2008

Fjorton perspektiv på framtiden: Samhälls- och humanvetenskapliga framtidsstudier

Red. Susanne Alm och Joakim Palme 2008

Framtiden – om femtio år

Janken Myrdal 2008

Hälsa – makt, tolkning, styrning

Red., Kristina Engwall, Magdalena Bengtsson Levin, Stefanie von Schnurbein 2008

Intergenerational Public and Private Sector Redistribution in Sweden 2003

Gustav Öberg 2008

Kunskap om landsbygden - dags för en ny agenda!

Cecilia Waldenström och Erik Westholm 2008

Low Fertility and Long Run Growth in an Economy with a Large Public Sector

Jovan Zamac, Daniel Hallberg and Thomas Lindh 2008

Macroeconomics and age structure in a welfare state—Sweden 1946-2005

Thomas Lindh, Bo Malmberg 2008

Omfördelning mellan generationer: Går framtiden att simulera?

E Baroni, D Hallberg, J Žamac 2008

Predicaments in the futures of aging democracies

Thomas Lindh, Urban Lundberg 2008

Productivity consequences of workforce ageing - Stagnation or a Horndal effect?

Bo Malmberg, Thomas Lindh, Max Halvarsson 2008

Productivity consequences of workforce ageing - Stagnation or a Horndal effect?

Bo Malmberg, Thomas Lindh and Max Halvarsson 2008

Rational choice and sociology

Peter Hedström, Lotta Stern 2008

Social nedåtrörlighet mellan generationer. En prövning av tre perspektiv

Susanne Alm 2008

Socialbidragstagandets mönster – en studie av varaktighet och utträden under 2000-talet

Åke Bergmark och Olof Bäckman 2008

Swedish Economic Growth and Education Since 1800

David de la Croix, Thomas Lindh, Bo Malmberg 2008

Sverigebilder

Red., Urban Lundberg och Mattias Tydén 2008

The Future Landscape

Jenny Andersson 2008

The Importance of Age for the Reallocation of Labor: Evidence from Swedish Linked Employer-Employee Data 1986-2002

Marie Gartell, Ann-Christin Jans and Helena Persson 2008

The Importance of Education for the Reallocation of Labor. Evidence from Swedish Linked Employer-Employee data 1986-2002

Marie Gartell, Ann-Christin Jans and Helena Persson 2008

Urban Inequality and Political Recruitment Networks

Per Strömblad and Gunnar Myrberg 2008

Power and Social Ontology

Burman, Åsa | 2007

Age Structure and Productivity Growth

Jaypee Sevilla 2007

Artiklar i Framtider nr 1/2007

Tema: Klimat och miljö 2007

Artiklar i Framtider nr 2/2007

Tema: Etik, genetik och politik 2007

Artiklar i Framtider nr 3/2007

Tema: Afrikas möjligheter 2007

Artiklar i Framtider nr 4/2007

Tema: Prognoser och framtiden 2007

Artiklar i Framtider specialnummer 2007

Tema: Förort 2007

Child Health and Family Income: Physical and Psychosocial Health

Ruth-Aïda Nahum 2007

Childhood Poverty and Labour Market Exclusion. Findings from a Swedish Birth Cohort

Olof Bäckman and Anders Nilsson 2007

Children’s Work in Everyday Life

Kristina Engwall and Ingrid Söderlind, eds., 2007 2007

Den självstyrande medborgaren?

Red. Christina Florin, Elisabeth Elgán, Gro Hagermann 2007