Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

EU Economic Growth and the Age Structure of the Population

Thomas Lindh, Bo Malmberg. 2009

European Social Models, Protection and Inclusion

Joakim Palme, Kenneth Nelson, Ola Sjöberg, Renate Minas 2009

Fertility decisions – simulation in an agent-based model (IFSIM)

E Baroni, D Hallberg M Eklöf, T Lindh, J Žamac 2009

Från shopping till sanningsserum. En typologi över förutsägelser

Ann Bergman och Jan Ch Karlsson 2009

Housing and First Births in Sweden, 1972-2005

Sara Ström 2009

IFSIM Handbook

, Elisa Baroni, Jovan Zamac | 2009

Interaction domains and suicides: A population-based panel study of suicides in the Stockholm metropolitan area, 1991-1999

Peter Hedström, Ka-Yuet Liu, Monica Nordvik 2009

Kriminalitet och livschanser. Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen

Anders Nilsson & Felipe Estrada 2009

När lanthandeln stänger. En studie av lanthandelns betydelse för flyttning in och ut och för människorna i byn

Jan Amcoff, Peter Möller och Erik Westholm 2009

Omvärldsanalys i statliga myndigheter. Framväxt, organisation och arbetsmetoder

Samuel Bohman 2009

Skogens kontroverser – en studie om plats och politik i norra Sverige

Karin Beland Lindahl 2009

Socialt kapital och karteller

Torbjörn Lundqvist 2009

Strategisk omvärldsanalys vid myndigheter

Torbjörn Lundqvist 2009

Studying mechanisms to strengthen causal inferences in quantitative research

Peter Hedström 2009

The analytical turn in Sociology

Peter Hedström 2009

The Emergence of Foresight Activities in Swedish Government Authorities

Torbjörn Lundqvist 2009

The Geographies of Recruiting a Partner from Abroad. An Exploration of Swedish Data

John Östh, Maarten van Ham and Thomas Niedomysl 2009

The Geographies of Recruiting a Partner from Abroad. An Exploration of Swedish Data

John Östh, Maarten van Ham and Thomas Niedomysl 2009

Tocqueville and analytical sociology

Edling, Christofer , Christofer Edling | 2009

Towards Common European Health Policies: What are the Implications for the Nordic Countries?

Paula Blomqvist and Jakob Larsson 2009

What Future for Social Investment?

Editors: Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme 2009

What is analytical sociology all about? An introductory essay

Peter Hedström, Peter Bearman 2009

Actions and networks: Sociology that really matters (to me)

Peter Hedström 2008

Articles in Framtider International edition 2008

Theme: The Swedish Model 2008

Artiklar i Framtider nr 1/2008

Tema: Hälsa och medicin 2008

Artiklar i Framtider nr 2/2008

Tema: Staden 2008

Artiklar i Framtider nr 3/2008

Tema: Den amerikanska kontinenten 2008

Artiklar i Framtider nr 4/2008

Tema: Framtidens samhälle 2008

Att göra historia. Vänbok till Christina Florin

Red. Maria Sjöberg & Yvonne Svanström 2008

Barndom och arbete

Ingrid Söderlind, Kristina Engwall 2008

Biobränslen

Arne Jarnelöv 2008

Demography and housing demand–What can we learn from residential construction data?

Thomas Lindh, Bo Malmberg. 2008

Den digitala framtiden

Bernt Skovdahl 2008

Det andra utanförskapet? Om social exkludering på landsbygden

Olof Bäckman och Anders Nilsson 2008

Explaining the growth patterns of social movements

Peter Hedström 2008

Fjorton perspektiv på framtiden: Samhälls- och humanvetenskapliga framtidsstudier

Red. Susanne Alm och Joakim Palme 2008

Framtiden – om femtio år

Janken Myrdal 2008

Hälsa – makt, tolkning, styrning

Red., Kristina Engwall, Magdalena Bengtsson Levin, Stefanie von Schnurbein 2008

Intergenerational Public and Private Sector Redistribution in Sweden 2003

Gustav Öberg 2008

Kunskap om landsbygden - dags för en ny agenda!

Cecilia Waldenström och Erik Westholm 2008

Low Fertility and Long Run Growth in an Economy with a Large Public Sector

Jovan Zamac, Daniel Hallberg and Thomas Lindh 2008