Välfärdsattityder, fattigdom och socialpolitisk organisering – om Staffan Marklunds intellektuella arv

Svallfors, Stefan , Halleröd, Björn; Rafael Lindqvist | 2012

Alexandersson, Kristina (Red.) Socialförsäkringsforskning. En vänbok till Staffan Marklund. Stockholm: Karolinska institutet, 2012, s 55-63.

Alexandersson, Kristina (Red.) Socialförsäkringsforskning. En vänbok till Staffan Marklund. Stockholm: Karolinska institutet, 2012, s 55-63.