Den politiska moms-debatten i Sverige efter 1990

Peter Johansson 2011

Ett bidrag till studiet av skattereformers politiska hållbarhet

Arbetsrapport 2011 nr. 11

När experter och politiker utformar enskilda skatter måste de ta ställning i flera viktiga principfrågor rörande effektivitet som rättvisa och fördelning.  I rapporten studeras den politiska debatten om moms med fokus på de riktade skattesänkningar som införts i strid med de grundäggande principerna om neutralitet i 1990 års momsreform. Slutsatsen är att det funnits en generell tendens hos partierna att sänka skattesatserna för olika varor och tjänster. Partierna har dock prioriterat olika och deras argumentation skiljer sig åt. Inga säkra slutsatser dras kring skälen bakom den generella tendensen, men rapporten diskuterar såväl EU:s momsregler som den svenska budgetprocessens betydelse för utvecklingen.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2011 nr 11

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Ett bidrag till studiet av skattereformers politiska hållbarhet

Arbetsrapport 2011 nr. 11

När experter och politiker utformar enskilda skatter måste de ta ställning i flera viktiga principfrågor rörande effektivitet som rättvisa och fördelning.  I rapporten studeras den politiska debatten om moms med fokus på de riktade skattesänkningar som införts i strid med de grundäggande principerna om neutralitet i 1990 års momsreform. Slutsatsen är att det funnits en generell tendens hos partierna att sänka skattesatserna för olika varor och tjänster. Partierna har dock prioriterat olika och deras argumentation skiljer sig åt. Inga säkra slutsatser dras kring skälen bakom den generella tendensen, men rapporten diskuterar såväl EU:s momsregler som den svenska budgetprocessens betydelse för utvecklingen.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2011 nr 11