Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Simulated epidemics in an empirical spatiotemporal network of 50,185 sexual contacts

, L. E. C. Rocha

Welfare Attitudes in Context

Svallfors, Stefan