Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Tunga trender i den globala utvecklingen

Bo Malmberg & Lena Sommestad 2000

Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory

P. Hedström, R. Swedberg 1998

A Dynamical Approach to Stock Market Fluctuations

Stamatios C. Nicolis, David J.T. Sumpter

Heavy-Tailed Distribution of Seclusion and Restraint Episodes in a State Psychiatric Hospital

, P. D. Whitehead

Inferring the Rules of Interaction of Shoaling Fish

James E. Herbert-Read, Andrea Perna, Richard P. Mann, Timothy M. Schaerf, David J. T. Sumpter, Ashley J W Ward

Simulated epidemics in an empirical spatiotemporal network of 50,185 sexual contacts

, L. E. C. Rocha

Welfare Attitudes in Context

Svallfors, Stefan