Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Demografi och politisk kultur: ett ekonomiskt-historiskt perspektiv på ”den starka statens fall”

Lena Sommestad & Bo Malmberg 2001

Det utmanande lokalsamhället

Erik Westholm 2001

Education and Research in Times of Population Ageing

Lena Sommestad 2001

From Malthus to Modern Growth: Can Epidemics Explain the Three Regimes?

David Mayer 2001

From Malthus to Modern Growth: Can Epidemics Explain the Three Regimes?

Nils-Petter Lagerlöf 2001

Health and Wealth: the Contribution of Welfare State Policies to Economic Growth

Lena Sommestad 2001

Heavy Trends in Global Developments: Idea Platform For MISTRA’s Future Strategy

Bo Malmberg and Lena Sommestad 2001

Människan i Framtiden

2001

Artiklar i Framtider nr 1/2000

Tema: Demografi och demokrati. 2000

Artiklar i Framtider nr 2/2000

Tema: Boendet i framtiden 2000

Artiklar i Framtider nr 3/2000

Tema: Global miljö - problem i förändring 2000

Artiklar i Framtider nr 4/2000

Tema: Den unga generationen 2000

Four Phases in Demographic Transition: Implications for Economic and Social Developments in Sweden 1820-2000

Bo Malmberg and Lena Sommestad 2000

From Transfers to Individual Responsibility: Implications for Savings and Capital Accumulation in Taiwan and the United States

Ronald Lee, Andrew Mason & Timothy Miller 2000

Heavy Trends in Global Developments: Idea Platform For MISTRA’s Future Strategy

Bo Malmberg och Lena Sommestad 2000

Natural Selection and the Origin of Economic Growth

Odad Galor and Omer Moav 2000

Tunga trender i den globala utvecklingen

Bo Malmberg & Lena Sommestad 2000

Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory

P. Hedström, R. Swedberg 1998

A Dynamical Approach to Stock Market Fluctuations

Stamatios C. Nicolis, David J.T. Sumpter

Heavy-Tailed Distribution of Seclusion and Restraint Episodes in a State Psychiatric Hospital

, P. D. Whitehead

Inferring the Rules of Interaction of Shoaling Fish

James E. Herbert-Read, Andrea Perna, Richard P. Mann, Timothy M. Schaerf, David J. T. Sumpter, Ashley J W Ward

Simulated epidemics in an empirical spatiotemporal network of 50,185 sexual contacts

, L. E. C. Rocha

Welfare Attitudes in Context

Svallfors, Stefan