Kan mänskliga rättighetskränkningar ske i det privata?

Burman, Åsa | 2011

I: antologin Mänskliga rättigheter och religion, Johan Modée och Dan-Erik Andersson (red.), Liber Förlag.

Under senare år har religion kommit att återigen spela en framträdande roll i svensk och internationell kontext. Mer eller mindre dagligen konfronteras vi med frågor som relaterar till religion och mänskliga rättigheter. Detta ställer högre krav på kunskaper om och förhållningssätt till det som sker runt omkring oss.

Läs mer om boken Mänskliga rättigheter och religion.

I: antologin Mänskliga rättigheter och religion, Johan Modée och Dan-Erik Andersson (red.), Liber Förlag.

Under senare år har religion kommit att återigen spela en framträdande roll i svensk och internationell kontext. Mer eller mindre dagligen konfronteras vi med frågor som relaterar till religion och mänskliga rättigheter. Detta ställer högre krav på kunskaper om och förhållningssätt till det som sker runt omkring oss.

Läs mer om boken Mänskliga rättigheter och religion.