Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Nya aktörer inom arbetsmarknaden. Hur väl lyckas de och till vilken kostnad?

Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom och Magnus Bygren 2014

När vården blir IT. En underlagsrapport till eHälsokommittén

Ekholm, Anders , Drasko Markovic | 2014

Politik som organiserad kamp – nya spelare och nya spelregler i Sverige

Svallfors, Stefan | 2014

Poverty and welfare among children and their families 1968–2010

Mood, Carina , Jonsson, Jan O. | 2014

Simulating the Need for Health- and Elderly Care in Sweden – A Model Description of SESIM-LEV

Ekholm, Anders Lisa Brouwers, , Lina Maria Ellegård, Nils Janlöv, Pontus Johansson, Karin Mossler | 2014

Sociala konsekvenser av ekonomisk utsatthet: Umgänge, stöd och deltagande

Mood, Carina , Jonsson, Jan O. | 2014

Success factors for effective labour market projects

Clara Lindblom 2014

The Dynamics of Democracy, Development and Cultural Values

Spaiser, Viktoria; Ranganathan, Shyam; Mann, Richard P.; Sumpter, David J.T. 2014

The more things change, the more they stay the same. A follow up of participants in Social Fund financed projects

Magnus Bygren, Clara Lindblom och Ryszard Szulkin 2014

Workplace Sex Composition and Ischaemic Heart Disease: A Longitudinal Analysis using Swedish Register Data

Barclay, K. and Scott, K. 2014

Democracy and the Common Good: A Study of the Weighted Majority Rule

Berndt Rasmussen, Katharina | 2013

Agent-Based Modeling and Techno-Social Systems SE

Dirk Helbing, Thomas Grund (Eds.) 2013

Analytical sociology and social mechanisms

Hedström, P. & Ylikoski 2013

Class, values, and attitudes towards redistribution: A European comparison (2013)

Svallfors, Stefan , Joakim Kulin | 2013

Crime As A Price Of Inequality? The Gap in Registered Crime between Childhood Immigrants, Children of Immigrants and Children of Native Swedes

Martin Hällsten, Ryszard Szulkin and Jerzy Sarnecki 2013

Cumulative exposure to disadvantage and the intergenerational transmission of neighbourhood effects

Hedman, Lina, David Manley, Maarten van Ham & John Östh 2013

Democratic revolutions as institutional innovation diffusion: Rapid adoption and survival of democracy

Fredrik Jansson, Patrik Lindenfors, Mikael Sandberg 2013

Democratic revolutions as institutional innovation diffusion: Rapid adoption and survival of democracy

Fredrik Jansson, Patrik Lindenfors, Mikael Sandberg 2013

Egalitarian Concerns and Population Change

Arrhenius, Gustaf | 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968-2010

Mood, Carina , Jonsson, Jan O. | 2013

Government quality, egalitarianism, and attitudes to taxes and social spending: a European comparison

Svallfors, Stefan | 2013

Interethnic Friendship, Trust, and Tolerance: Findings from Two North Iraqi Cities

Jens Rydgren, Dana Sofi, and Martin Hällsten 2013

Intergenerational Transmission of Young Motherhood. Evidence from Sweden, 1986 – 2009

Scott, K., M. Stanfors 2013

Life-style and self-rated global health in Sweden: A prospective analysis spanning three decades

Mood, Carina | 2013

Pitfalls in Spatial Modelling of Ethnocentrism

Fredrik Jansson 2013

Pitfalls in Spatial Modelling of Ethnocentrism

Fredrik Jansson 2013

På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering

Ryszard Szulkin, Lena Nekby, Magnus Bygren, Clara Lindblom, Kenisha Russell-Jonsson, Ragnar Bengtsson, Erik Normark 2013

R package bdynsys on Bayesian Dynamical Systems Modelling

Shyam Ranganathan, Viktoria Spaiser, Richard P. Mann, David J.T. Sumpter 2013

Raymond Boudon (1934-2013)

Peter Hedström 2013

Relative Deprivation and Sickness Absence in Sweden

Helgertz, J., Hess, W., and Scott, K. 2013

The Dynamics of Audience Applause

Richard P. Mann, Jolyon Faria, David J. T. Sumpter, Jens Krause 2013

The Phenomenology of Specialization of Criminal Suspects

Edling, Christofer , , Michele Tumminello, Rosario N. Mantegna, Jerzy Sarnecki | 2013

The World Population in Historical Perspective

Bengtsson, T. & K. Scott 2013

Tourism and the Globalization of Emotions. The Intimate Economy of Tango.

Törnqvist, Maria | 2013

Trygg, stöttande, tillitsfull? Svenskarna och välfärdsstaten

Svallfors, Stefan | 2013

Unpacking the causes of segregation across workplaces

Magnus Bygren 2013

Age, Class, and Attitudes Towards Government Responsibilities

Svallfors, Stefan , Joakim Kulin, Annette Schnabel. | 2012

Analytical sociology is a research strategy

Edling, Christofer | 2012

Artiklar i Framtider nr 1/2012

Tema: Familj 2012

Artiklar i Framtider nr 2/2012

Tema: Integration 2012

Artiklar i Framtider nr 3/2012

Tema: Sociala nätverk 2012

Artiklar i Framtider nr 4/2012

Tema: Integration i arbetslivet 2012

Att utforska framtiden

Redaktörer: Susanne Alm, Joakim Palme, Erik Westholm 2012

Endogenous Norm Formation Over the Life Cycle – The Case of Tax Morale

Jovan Zamac 2012