Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Inkludering och exkludering på den svenska arbetsmarknaden

Bursell, Moa | 2015

Klimatetik: Rättvisa, Politik och Individens Ansvar

Duus-Otterström, Göran , Brülde, Bengt | 2015

Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik

Svallfors, Stefan , Christina Garsten, Bo Rothstein | 2015

Modeling the Evolution of Creoles

Strimling, Pontus , Jansson, F., Parkvall, M. | 2015

Moderators of the disapproval of peer punishment

Eriksson, Kimmo , Strimling, Pontus , Andersson, P.A. | 2015

Of Malthus and Methuselah: does longevity treatment aggravate global catastrophic risks?

Jebari, Karim | 2015

Per Olov Enquist: Maktens mekanik

Svallfors, Stefan | 2015

Politikproffs i kulisserna styr utan demokratiskt mandat

Svallfors, Stefan , Christina Garsten, Bo Rothstein | 2015

Replik till Torbjörn Tännsjö

Berndt Rasmussen, Katharina | 2015

Reply to Orsi

Bykvist, Krister | 2015

Review of A World Without Values. Essays on John Mackie’s Moral Error Theory

Tersman, Folke | 2015

Review of Dennis McKerlie’s Justice Between the Young and The Old

Bykvist, Krister | 2015

Should Extinction Be Forever?

Jebari, Karim | 2015

Sweden

Bursell, Moa | 2015

The Affirmative Answer to the Existential Question and the Person Affecting Restriction

Arrhenius, Gustaf | 2015

The implications of learning across perceptually and strategically distinct situations

Strimling, Pontus , Eriksson, Kimmo , Cownden, D | 2015

The not-very-rich and the very poor. Poverty persistence and poverty concentration in Sweden

Mood, Carina | 2015

The Reverse Gender Gap in Ethnic Discrimination: Employer Stereotypes of Men and Women with Arabic Names

Bursell, Moa , Mahmood Arai & Lena Nekby | 2015

The role of psychosocial school conditions in adolescent prosocial behaviour

Plenty, Stephanie Modin, Bitte & Viveca Östberg | 2015

The Social Consequences of Poverty. An Empirical Test on Longitudinal Data

Mood, Carina , Jonsson, Jan O. | 2015

Value and Time

Bykvist, Krister | 2015

Våra värderingar driver den digitala världen

Puranen, Bi | 2015

Ideology and climate change denial

Jylhä, Kirsti & Nazar Akrami | 2014

Analytical Sociology and Rational-Choice Theory

Peter Hedström & Petri Ylikoski 2014

Ethnic Differences in Early School-leaving: An International Comparison

Jonsson, Jan O. , Rudolphi, Frida , Elina Kilpi-Jakonen | 2014

Feminism i rörliga bilder.

, Tollin, Katharina | 2014

Fosterbarn i tid och rum

Johanna Sköld och Inger Söderlind med bidrag av Ann-Sofie Bergman. 2014

Framgång eller återgång till det normala? En uppföljning av deltagare i socialfondsfinansierade projekt

Magnus Bygren, Clara Lindblom & Ryszard Szulkin 2014

Gender, Gender Ideology, and Couples’ Migration Decisions

Maria Brandén 2014

How Sensitive is Old-Age Poverty to Financial Crisis? A microsimulation Experiment for Sweden

, Elisa Baroni, Thomas Lindh | 2014

Labour market policies against the odds? Job finding among participants in ESF-projects in comparison with the Public Employment Service

Ryszard Szulkin, Lena Nekby, Magnus Bygren, Clara Lindblom, Kenisha Russell-Jonsson, Ragnar Bengtsson, Erik Normark 2014

Nya aktörer inom arbetsmarknaden. Hur väl lyckas de och till vilken kostnad?

Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom och Magnus Bygren 2014

När vården blir IT. En underlagsrapport till eHälsokommittén

Ekholm, Anders , Drasko Markovic | 2014

Politik som organiserad kamp – nya spelare och nya spelregler i Sverige

Svallfors, Stefan | 2014

Poverty and welfare among children and their families 1968–2010

Mood, Carina , Jonsson, Jan O. | 2014

Simulating the Need for Health- and Elderly Care in Sweden – A Model Description of SESIM-LEV

Ekholm, Anders Lisa Brouwers, , Lina Maria Ellegård, Nils Janlöv, Pontus Johansson, Karin Mossler | 2014

Sociala konsekvenser av ekonomisk utsatthet: Umgänge, stöd och deltagande

Mood, Carina , Jonsson, Jan O. | 2014

Success factors for effective labour market projects

Clara Lindblom 2014

The Dynamics of Democracy, Development and Cultural Values

Spaiser, Viktoria; Ranganathan, Shyam; Mann, Richard P.; Sumpter, David J.T. 2014

The more things change, the more they stay the same. A follow up of participants in Social Fund financed projects

Magnus Bygren, Clara Lindblom och Ryszard Szulkin 2014

Workplace Sex Composition and Ischaemic Heart Disease: A Longitudinal Analysis using Swedish Register Data

Barclay, K. and Scott, K. 2014

Democracy and the Common Good: A Study of the Weighted Majority Rule

Berndt Rasmussen, Katharina | 2013

Agent-Based Modeling and Techno-Social Systems SE

Dirk Helbing, Thomas Grund (Eds.) 2013

Analytical sociology and social mechanisms

Hedström, P. & Ylikoski 2013

Class, values, and attitudes towards redistribution: A European comparison (2013)

Svallfors, Stefan , Joakim Kulin | 2013