Föräldraskapets politik

Helena Bergman, Maria Eriksson, Roger Klinth 2011

Dialogos förlag, Institutet för Framtidsstudier, Stockholm, 2011, 293 s.
ISBN: 978-91-7504-238-1

Vad är ett gott föräldraskap och hur har det förändrats över tid? Dessa frågor behandlas i den här antologin, som diskuterar omvandlingar såväl i föräldraskap som i försöken att påverka det. Adoptionsutredningar, assisterad befruktning för lesbiska par samt föräldrars engagemang i sina barns skolgång är några av de frågor som här får belysa samhällsutvecklingen.

Innehåll

 

  • Föräldraskapets omvandlingar och styrningens omvandlingar

 

  • Barnets väl - samhällets ansvar: Utredning av blivande adoptivföräldrar 1955-2008

 

  • Den annorlunda normala familjen: Krav på fosterföräldrar under hundra år

 

  • Äktenskap förgår men föräldraskap består: Staten och skilsmässobarnen vid 1900-talets mitt

 

  • När våldsverkligheten tränger sig på: Direkt och indirekt styrning av separerade föräldrar

 

  • Assisterad befruktning för lesbiska par: Gayvänligt, heteronormativt eller både och?

 

  • Skolan och det engagerade föräldraskapet: Självstyrningens dynamik

 

  • Dem problematiska invandrarfamiljen: Kunskapsbildning om hedersrelaterat våld

 

  • Familjebildning och föräldraskap: Påverkan av statliga normer eller av egna familjeideal?

 

  • Ambivalent hantering av ensamt moderskap: Kontaktfamiljsinsatsen i belysning

 

  • Kärnfamiljen som social praktik: Om stabilitet och förändring i strukturer och diskurser

 


En bok i Serie framtider, ett samarbete mellan Institutet för Framtidsstudier och Dialogos förlag. Boken kan beställas på Dialogos förlag.

Dialogos förlag, Institutet för Framtidsstudier, Stockholm, 2011, 293 s.
ISBN: 978-91-7504-238-1

Vad är ett gott föräldraskap och hur har det förändrats över tid? Dessa frågor behandlas i den här antologin, som diskuterar omvandlingar såväl i föräldraskap som i försöken att påverka det. Adoptionsutredningar, assisterad befruktning för lesbiska par samt föräldrars engagemang i sina barns skolgång är några av de frågor som här får belysa samhällsutvecklingen.

Innehåll

 

  • Föräldraskapets omvandlingar och styrningens omvandlingar

 

  • Barnets väl - samhällets ansvar: Utredning av blivande adoptivföräldrar 1955-2008

 

  • Den annorlunda normala familjen: Krav på fosterföräldrar under hundra år

 

  • Äktenskap förgår men föräldraskap består: Staten och skilsmässobarnen vid 1900-talets mitt

 

  • När våldsverkligheten tränger sig på: Direkt och indirekt styrning av separerade föräldrar

 

  • Assisterad befruktning för lesbiska par: Gayvänligt, heteronormativt eller både och?

 

  • Skolan och det engagerade föräldraskapet: Självstyrningens dynamik

 

  • Dem problematiska invandrarfamiljen: Kunskapsbildning om hedersrelaterat våld

 

  • Familjebildning och föräldraskap: Påverkan av statliga normer eller av egna familjeideal?

 

  • Ambivalent hantering av ensamt moderskap: Kontaktfamiljsinsatsen i belysning

 

  • Kärnfamiljen som social praktik: Om stabilitet och förändring i strukturer och diskurser

 


En bok i Serie framtider, ett samarbete mellan Institutet för Framtidsstudier och Dialogos förlag. Boken kan beställas på Dialogos förlag.