Kön, klass och etnicitet: Jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen

Stefan Svallfors 2012

S. 37 99–115. Försäkringskassan. Rapport från forskarseminariet i Umeå 18-19 januari 2012.

Sammanfattning

I den här rapporten behandlas svenskarnas åsikter om och tillit för socialförsäkringarna och välfärdsstaten. Av rapporten framgår att den upplevda riskutsattheten minskat jämfört med nittiotalet. Den nuvarande ekonomiska krisen har inte fått svenskarna att känna sig mer försörjningsmässigt utsatta. Förtroendet för välfärdstjänsterna stärks, medan det försvagas för socialförsäkringarna. Speciellt påtaglig är nedgången i förtroende för sjukförsäkringen.

Stödet för kollektiv finansiering av socialförsäkringarna ökar, liksom den uppgivna viljan att själv betala skatt för angivna välfärdspolitiska ändamål. Misstänksamheten om att socialförsäkringarna missbrukas minskar. Nu är det färre än någonsin som tror att många människor sjukskriver sig utan att vara sjuka, eller uppbär arbetslöshetsersättning fast de egentligen kunde få ett arbete. Skillnaderna  mellan olika grupper när det gäller tilliten för försäkringarna har under senare tid ökat, medan skillnaderna tvärtom minskat när det gäller synen på finansiering och misstänksamheten mot felutnyttjande.

S. 37 99–115. Försäkringskassan. Rapport från forskarseminariet i Umeå 18-19 januari 2012.

Sammanfattning

I den här rapporten behandlas svenskarnas åsikter om och tillit för socialförsäkringarna och välfärdsstaten. Av rapporten framgår att den upplevda riskutsattheten minskat jämfört med nittiotalet. Den nuvarande ekonomiska krisen har inte fått svenskarna att känna sig mer försörjningsmässigt utsatta. Förtroendet för välfärdstjänsterna stärks, medan det försvagas för socialförsäkringarna. Speciellt påtaglig är nedgången i förtroende för sjukförsäkringen.

Stödet för kollektiv finansiering av socialförsäkringarna ökar, liksom den uppgivna viljan att själv betala skatt för angivna välfärdspolitiska ändamål. Misstänksamheten om att socialförsäkringarna missbrukas minskar. Nu är det färre än någonsin som tror att många människor sjukskriver sig utan att vara sjuka, eller uppbär arbetslöshetsersättning fast de egentligen kunde få ett arbete. Skillnaderna  mellan olika grupper när det gäller tilliten för försäkringarna har under senare tid ökat, medan skillnaderna tvärtom minskat när det gäller synen på finansiering och misstänksamheten mot felutnyttjande.