Den rimliga integrationen

Beckman, Ludvig | 2011

Dialogos Förlag/Institutet för Framtidsstudier
ISBN 978‐91‐7504‐237‐4
174 s

Integration debatteras ofta och vikten av ett integrerat samhälle är sällan omtvistat i den offentliga debatten. Men vad menas med integration? Vilka ska integreras och vad kan integrationsbegreppet innebära i ett demokratiskt samhälle?

I Den rimliga integrationen analyseras en rad definitioner av och påståenden om vad integration innebär. I en tid av ökad migration och mångfald måste dessa frågor emellertid ställas på nytt. Vilka likheter och vilken likabehandling kräver integrationen av invånarna i ett samhälle? Författaren efterlyser en ny förståelse av integration – en rimlig integration – och försvarar uppfattningen att integration handlar om relationerna mellan invånarna i ett samhälle: att leva tillsammans som jämlikar.

Innehåll
Den diffusa integrationen
Att begripa begrepp
Integrationens problem
Integrationens grundvalar
Integration: att vara lika
Integration: att behandlas lika
Integration: att vara tillsammans
En framtid för integration?

Boken är skriven inom forskningsprojektet Integration och pluralism i det framtida samhället som bedrivs vid Institutet för Framtidsstudier.

Pris: 245 kronor (porto inkluderat)

Om du är intresserad av att köpa boken mot faktura, kontakta [email protected].

Boken finns också på Dialogos förlag.

Pris: 245 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
Pris: 245 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Dialogos Förlag/Institutet för Framtidsstudier
ISBN 978‐91‐7504‐237‐4
174 s

Integration debatteras ofta och vikten av ett integrerat samhälle är sällan omtvistat i den offentliga debatten. Men vad menas med integration? Vilka ska integreras och vad kan integrationsbegreppet innebära i ett demokratiskt samhälle?

I Den rimliga integrationen analyseras en rad definitioner av och påståenden om vad integration innebär. I en tid av ökad migration och mångfald måste dessa frågor emellertid ställas på nytt. Vilka likheter och vilken likabehandling kräver integrationen av invånarna i ett samhälle? Författaren efterlyser en ny förståelse av integration – en rimlig integration – och försvarar uppfattningen att integration handlar om relationerna mellan invånarna i ett samhälle: att leva tillsammans som jämlikar.

Innehåll
Den diffusa integrationen
Att begripa begrepp
Integrationens problem
Integrationens grundvalar
Integration: att vara lika
Integration: att behandlas lika
Integration: att vara tillsammans
En framtid för integration?

Boken är skriven inom forskningsprojektet Integration och pluralism i det framtida samhället som bedrivs vid Institutet för Framtidsstudier.

Pris: 245 kronor (porto inkluderat)

Om du är intresserad av att köpa boken mot faktura, kontakta [email protected].

Boken finns också på Dialogos förlag.