Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Collective Animal Behavior

D.J.T. Sumpter 2010

Does Immigration Hurt Low Income Workers? Immigration and Real Wage Income below the 50th Percentile, Sweden 1993-2003

Martin Korpi and Ayse Abbasoğlu Özgören 2010

Family Policy, Perceived Stress and Work-Family Conflict. A Comparative Analysis of Women in 20 Welfare States

Ingrid Esser and Tommy Ferrarini 2010

Frivillig barnlöshet

Kristina Engwall, Helen Peterson 2010

Förlorad kontroll – den ifrågasatta framstegstanken

Bernt Skovdahl 2010

Health Care Developments in EU Member States Regressing Trends and Institutional Similarity?

Ingalill Montanari and Kenneth Nelson 2010

Identification of influential spreaders in complex networks

, M. Kitsak, L. K. Gallos, S. Havlin, L. Muchnik, H. E. Stanley, H. A. Makse | 2010

Information dynamics shape the sexual networks of Internet-mediated prostitution

, L. Rocha | 2010

Is There a Hidden Potential for Rural Population Growth in Sweden?

Thomas Niedomysl and Jan Amcoff 2010

Low fertility and long run growth in an economy with a large public sector

J Žamac, D Hallberg, T Lindh 2010

Omvärldsanalys – till vilken nytta?

Torbjörn Lundqvist 2010

On Tax Efforts and Colonial Heritage in Africa

Thandika Mkandawire 2010

On the contagiousness of non-contagious behavior: The case of tax avoidance and tax evasion

Peter Hedström, Rebeca Ibarra 2010

Private Financing of Elder Care in Sweden. Arguments for and Against

Gabrielle Meagher and Marta Szebehely 2010

The College-to-Work Transition during the 1990s. Evidence from Sweden

Marie Gartell 2010

The Nordic Welfare Model in a European Perspective

Susan Kuivalainen and Kenneth Nelson 2010

Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle

Markus Gossas, Torbjörn Lundqvist 2010

Utsatthetens olika ansikten: begreppsöversikt och analys

Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavanas, Johanna Kumlin 2010

Who is an Immigrant?

Gunnar Myrberg 2010

The Frontiers of Sociology

P. Hedström, B. Wittrock 2009

The Oxford Handbook of Analytical Sociology

P. Hedström, P. Bearman 2009

Analytical sociology and theories of the middle range

Peter Hedström, Lars Udehn 2009

Artiklar i Framtider nr 1/2009

Tema: Europa 2009

Artiklar i Framtider nr 2/2009

Tema: Politikens framtida former 2009

Artiklar i Framtider nr 3/2009

Tema: Psykisk ohälsa - ett växande hot? 2009

Artiklar i Framtider nr 4/2009

Tema: Sexualitet 2009

Barn, barndom och föräldraskap

A-M. Markström, M. Simonsson, I. Söderlind, E. Änggård 2009

Childbearing of Students: The Case of Sweden

Sara Thalberg 2009

Demographic Change and Economic Growth in Sweden: 1750-2050

David de la Croix, Thomas Lindh, Bo Malmberg. 2009

Energy Policy and Regulatory Challenges in Natural Gas Infrastructure and Supply in the Energy Transition in Sweden

José Alberto Hernández Ibarzábal 2009

EU Economic Growth and the Age Structure of the Population

Thomas Lindh, Bo Malmberg. 2009

European Social Models, Protection and Inclusion

Joakim Palme, Kenneth Nelson, Ola Sjöberg, Renate Minas 2009

Fertility decisions – simulation in an agent-based model (IFSIM)

E Baroni, D Hallberg M Eklöf, T Lindh, J Žamac 2009

Från shopping till sanningsserum. En typologi över förutsägelser

Ann Bergman och Jan Ch Karlsson 2009

Housing and First Births in Sweden, 1972-2005

Sara Ström 2009

IFSIM Handbook

, Elisa Baroni, Jovan Zamac | 2009

Interaction domains and suicides: A population-based panel study of suicides in the Stockholm metropolitan area, 1991-1999

Peter Hedström, Ka-Yuet Liu, Monica Nordvik 2009

Kriminalitet och livschanser. Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen

Anders Nilsson & Felipe Estrada 2009

När lanthandeln stänger. En studie av lanthandelns betydelse för flyttning in och ut och för människorna i byn

Jan Amcoff, Peter Möller och Erik Westholm 2009

Omvärldsanalys i statliga myndigheter. Framväxt, organisation och arbetsmetoder

Samuel Bohman 2009