Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Swedish Fertility Swings and Public Expenditure for Children

Thomas Lindh, Ying Hong 2011

The study pace among college students before and after a student aid reform: some Swedish results

Daniel Avdic, Marie Gartell 2011

Trygg, stöttande, tillitsfull? Svenskarnas syn på socialförsäkringarna

Stefan Svallfors 2011

Understanding and exploiting information spreading and integrating information technologies

, Mikael Huss | 2011

Utanförskap

Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavanas, Anders Nilsson 2011

Utopia becoming Dystopia?

Per Adman och Per Strömblad 2011

Vilka blir humanisterna?

2011

Vilka var humanisterna?

Lars Geschwind & Miriam Terrell 2011

Är föräldrar effektivare studenter

D Hallberg, D, T Lindh, J Žamac 2011

解析社會: 分析社會學原理

Peter Hedström 2011

解析社會: 分析社會學原理

Peter Hedström 2011

Amazonia – den framtida värld där kvinnor styr

Arne Jernelöv 2010

Artiklar i Framtider nr 1/2010

Tema: Fattigdom 2010

Artiklar i Framtider nr 2/2010

Tema: Tid 2010

Artiklar i Framtider nr 3/2010

Tema: Skatter 2010

Artiklar i Framtider nr 4/2010

Tema: Katastrofer 2010

Causal mechanisms in the social sciences

Peter Hedström, Petri Ylikoski 2010

Collective Animal Behavior

D.J.T. Sumpter 2010

Does Immigration Hurt Low Income Workers? Immigration and Real Wage Income below the 50th Percentile, Sweden 1993-2003

Martin Korpi and Ayse Abbasoğlu Özgören 2010

Family Policy, Perceived Stress and Work-Family Conflict. A Comparative Analysis of Women in 20 Welfare States

Ingrid Esser and Tommy Ferrarini 2010

Frivillig barnlöshet

Kristina Engwall, Helen Peterson 2010

Förlorad kontroll – den ifrågasatta framstegstanken

Bernt Skovdahl 2010

Health Care Developments in EU Member States Regressing Trends and Institutional Similarity?

Ingalill Montanari and Kenneth Nelson 2010

Identification of influential spreaders in complex networks

, M. Kitsak, L. K. Gallos, S. Havlin, L. Muchnik, H. E. Stanley, H. A. Makse | 2010

Information dynamics shape the sexual networks of Internet-mediated prostitution

, L. Rocha | 2010

Is There a Hidden Potential for Rural Population Growth in Sweden?

Thomas Niedomysl and Jan Amcoff 2010

Low fertility and long run growth in an economy with a large public sector

J Žamac, D Hallberg, T Lindh 2010

Omvärldsanalys – till vilken nytta?

Torbjörn Lundqvist 2010

On Tax Efforts and Colonial Heritage in Africa

Thandika Mkandawire 2010

On the contagiousness of non-contagious behavior: The case of tax avoidance and tax evasion

Peter Hedström, Rebeca Ibarra 2010

Private Financing of Elder Care in Sweden. Arguments for and Against

Gabrielle Meagher and Marta Szebehely 2010

The College-to-Work Transition during the 1990s. Evidence from Sweden

Marie Gartell 2010

The Nordic Welfare Model in a European Perspective

Susan Kuivalainen and Kenneth Nelson 2010

Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle

Markus Gossas, Torbjörn Lundqvist 2010

Utsatthetens olika ansikten: begreppsöversikt och analys

Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavanas, Johanna Kumlin 2010

Who is an Immigrant?

Gunnar Myrberg 2010

The Frontiers of Sociology

P. Hedström, B. Wittrock 2009

The Oxford Handbook of Analytical Sociology

P. Hedström, P. Bearman 2009

Analytical sociology and theories of the middle range

Peter Hedström, Lars Udehn 2009

Artiklar i Framtider nr 1/2009

Tema: Europa 2009

Artiklar i Framtider nr 2/2009

Tema: Politikens framtida former 2009

Artiklar i Framtider nr 3/2009

Tema: Psykisk ohälsa - ett växande hot? 2009