Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Welfare Enhancing Marginal Tax Rates: The Case of Publicly Provided Day Care

Sören Blomquist and Vidar Christiansen 2004

Artiklar i Framtider nr 1/2003

Tema: Energi och politik 2003

Artiklar i Framtider nr 2/2003

Tema: Arbetsliv i förändring 2003

Artiklar i Framtider nr 3/2003

Tema: Försäkringar 2003

Artiklar i Framtider nr 4/2003

Tema: Idrott och samhälle 2003

Cohort Effects on Earning Profiles: Evidence from Sweden

Susanne Dahlberg and Ruth-Aïda Nahum 2003

Demographic Patterns from the 1960s in France, Italy, Spain and Portugal

Ingrid Rydell 2003

Historia – en väg till framtiden?

Red. Christina Florin & Torbjörn Lundqvist 2003

Kommunen som nätverksaktör

Markus Gossas 2003

Konkurrensvisionens framväxt

Torbjörn Lundqvist 2003

Kvantitativ metod för samhälls– och beteendevetare

Edling, Christofer , P. Hedström | 2003

Kvantitativa metoder

Edling, Christofer , Peter Hedström | 2003

Leaving Rurality Behind: Re-orientation of Spatial Policies in Sweden

Erik Westholm 2003

Regional befolkningsomfördelning bland unga och gamla

Jan Amcoff 2003

Regionala obalanser – ett demografiskt perspektiv

Martin Korpi 2003

Samhällsförändring och hälsa

Red. Jan Sundin & Sam Willner 2003

Swedish Post-War Economic Development: the Role of Age Structure in a Welfare State

Bo Malmberg and Thomas Lindh 2003

What Future for Europe? New Perspectives in Post-Industrial Fertility Issues

Béatrice Daumerie 2003

Alva's Futures Ideas in the Construction of Swedish Future Studies

Jenny Andersson 2002

Artiklar i Framtider nr 1/2002

Tema: Hälsa och samhälle 2002

Artiklar i Framtider nr 2/2002

Tema: Stad och land 2002

Artiklar i Framtider nr 3/2002

Tema: Skolan, vision och verklighet 2002

Artiklar i Framtider nr 4/2002

Tema: Migration 2002

Befolkning och välfärd

Red. Bo Malmberg och Lena Sommestad 2002

Demografi och arbetsmarknad: en översikt av empirisk forskning

Erik Barnekow 2002

Demography and Finance –Finance and Growth

Paul Simon 2002

Den starka alkoholstatens fall

Torbjörn Lundqvist 2002

Pathways to Retirement and Retirement Incentives in Sweden

Mårten Palme and Ingemar Svensson 2002

Shaping the Future. Research Program 2000–2004

2002

Social snedrekrytering till högre studier: en litteraturöversikt

Eva Ranehill 2002

Svensk invandring och arbetsmarknaden: återblick och nuläge

Anna Essén 2002

The Timing of Retirement and Social Security Reforms: Measuring Individual Welfare Changes

Anders Karlström, Mårten Palme and Ingemar Svensson 2002

Uppväxt, familjeformer och barns bästa

Red. Ingrid Söderlind 2002

Artiklar i Framtider nr 1/2001

Tema: Språk och territorium - demokrati över gränserna. 2001

Artiklar i Framtider nr 2/2001

Tema: Rymden 2001

Artiklar i Framtider nr 3/2001

Tema: Indien 2001

Artiklar i Framtider nr 4/2001

Tema: Är det möjligt att forska om framtiden? 2001

Challenges for the Local Communities

Erik Westholm 2001

Demografi och politisk kultur: ett ekonomiskt-historiskt perspektiv på ”den starka statens fall”

Lena Sommestad & Bo Malmberg 2001