Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Leaving Rurality Behind: Re-orientation of Spatial Policies in Sweden

Erik Westholm 2003

Regional befolkningsomfördelning bland unga och gamla

Jan Amcoff 2003

Regionala obalanser – ett demografiskt perspektiv

Martin Korpi 2003

Samhällsförändring och hälsa

Red. Jan Sundin & Sam Willner 2003

Swedish Post-War Economic Development: the Role of Age Structure in a Welfare State

Bo Malmberg and Thomas Lindh 2003

What Future for Europe? New Perspectives in Post-Industrial Fertility Issues

Béatrice Daumerie 2003

Alva's Futures Ideas in the Construction of Swedish Future Studies

Jenny Andersson 2002

Artiklar i Framtider nr 1/2002

Tema: Hälsa och samhälle 2002

Artiklar i Framtider nr 2/2002

Tema: Stad och land 2002

Artiklar i Framtider nr 3/2002

Tema: Skolan, vision och verklighet 2002

Artiklar i Framtider nr 4/2002

Tema: Migration 2002

Befolkning och välfärd

Red. Bo Malmberg och Lena Sommestad 2002

Demografi och arbetsmarknad: en översikt av empirisk forskning

Erik Barnekow 2002

Demography and Finance –Finance and Growth

Paul Simon 2002

Den starka alkoholstatens fall

Torbjörn Lundqvist 2002

Pathways to Retirement and Retirement Incentives in Sweden

Mårten Palme and Ingemar Svensson 2002

Shaping the Future. Research Program 2000–2004

2002

Social snedrekrytering till högre studier: en litteraturöversikt

Eva Ranehill 2002

Svensk invandring och arbetsmarknaden: återblick och nuläge

Anna Essén 2002

The Timing of Retirement and Social Security Reforms: Measuring Individual Welfare Changes

Anders Karlström, Mårten Palme and Ingemar Svensson 2002

Uppväxt, familjeformer och barns bästa

Red. Ingrid Söderlind 2002

Artiklar i Framtider nr 1/2001

Tema: Språk och territorium - demokrati över gränserna. 2001

Artiklar i Framtider nr 2/2001

Tema: Rymden 2001

Artiklar i Framtider nr 3/2001

Tema: Indien 2001

Artiklar i Framtider nr 4/2001

Tema: Är det möjligt att forska om framtiden? 2001

Challenges for the Local Communities

Erik Westholm 2001

Demografi och politisk kultur: ett ekonomiskt-historiskt perspektiv på ”den starka statens fall”

Lena Sommestad & Bo Malmberg 2001

Det utmanande lokalsamhället

Erik Westholm 2001

Education and Research in Times of Population Ageing

Lena Sommestad 2001

From Malthus to Modern Growth: Can Epidemics Explain the Three Regimes?

David Mayer 2001

From Malthus to Modern Growth: Can Epidemics Explain the Three Regimes?

Nils-Petter Lagerlöf 2001

Health and Wealth: the Contribution of Welfare State Policies to Economic Growth

Lena Sommestad 2001

Heavy Trends in Global Developments: Idea Platform For MISTRA’s Future Strategy

Bo Malmberg and Lena Sommestad 2001

Människan i Framtiden

2001

Artiklar i Framtider nr 1/2000

Tema: Demografi och demokrati. 2000

Artiklar i Framtider nr 2/2000

Tema: Boendet i framtiden 2000

Artiklar i Framtider nr 3/2000

Tema: Global miljö - problem i förändring 2000

Artiklar i Framtider nr 4/2000

Tema: Den unga generationen 2000

Four Phases in Demographic Transition: Implications for Economic and Social Developments in Sweden 1820-2000

Bo Malmberg and Lena Sommestad 2000

From Transfers to Individual Responsibility: Implications for Savings and Capital Accumulation in Taiwan and the United States

Ronald Lee, Andrew Mason & Timothy Miller 2000

Heavy Trends in Global Developments: Idea Platform For MISTRA’s Future Strategy

Bo Malmberg och Lena Sommestad 2000

Natural Selection and the Origin of Economic Growth

Odad Galor and Omer Moav 2000