Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Women's Return to Work after First Birth in Sweden during 1980-2000

Ying Hong and Diana Corman 2005

Våldsutvecklingen i Sverige – En presentation och analys av sjukvårdsdata

Felipe Estrada 2005

Articles in Framtider no. 3/2004 English edition

Theme: China's new future 2004

Artiklar i Framtider nr 1/2004

Tema: Mat och människor 2004

Artiklar i Framtider nr 2/2004

Tema: Kvinnor och män 2004

Artiklar i Framtider nr 3/2004

Tema: Kinas nya framtid 2004

Artiklar i Framtider nr 4/2004

Tema: Var ska vi sätta gränsen? 2004

Demographically Based Global Income Forecast up to the Year 2050

Bo Malmberg, Thomas Lindh 2004

Forecasting Global Growth by Age Structure Projections

Bo Malmberg and Thomas Lindh 2004

Framtiden i samtiden

Red. Christina Florin & Christina Bergqvist 2004

Framtidspolitiken – visionen om ett hållbart samhälle i svensk politik

Torbjörn Lundqvist & Märta Carlsson 2004

Från eget småhus till allmännyttan

Bo Malmberg, Marianne Abramsson, Lena Magnusson och Therese Berg 2004

Inkomstpremier av lärosäten för män och kvinnor som tog en examen under 1990-talet

Marie Gartell & Håkan Regnér 2004

Mapping Study on International Migration

Kristof Tamas 2004

Organised Interests, Labour Market and Migration: the Swedish Model

Torbjörn Lundqvist 2004

Welfare Enhancing Marginal Tax Rates: The Case of Publicly Provided Day Care

Sören Blomquist and Vidar Christiansen 2004

Artiklar i Framtider nr 1/2003

Tema: Energi och politik 2003

Artiklar i Framtider nr 2/2003

Tema: Arbetsliv i förändring 2003

Artiklar i Framtider nr 3/2003

Tema: Försäkringar 2003

Artiklar i Framtider nr 4/2003

Tema: Idrott och samhälle 2003

Cohort Effects on Earning Profiles: Evidence from Sweden

Susanne Dahlberg and Ruth-Aïda Nahum 2003

Demographic Patterns from the 1960s in France, Italy, Spain and Portugal

Ingrid Rydell 2003

Historia – en väg till framtiden?

Red. Christina Florin & Torbjörn Lundqvist 2003

Kommunen som nätverksaktör

Markus Gossas 2003

Konkurrensvisionens framväxt

Torbjörn Lundqvist 2003

Kvantitativ metod för samhälls– och beteendevetare

Edling, Christofer , P. Hedström | 2003

Kvantitativa metoder

Edling, Christofer , Peter Hedström | 2003

Leaving Rurality Behind: Re-orientation of Spatial Policies in Sweden

Erik Westholm 2003

Regional befolkningsomfördelning bland unga och gamla

Jan Amcoff 2003

Regionala obalanser – ett demografiskt perspektiv

Martin Korpi 2003

Samhällsförändring och hälsa

Red. Jan Sundin & Sam Willner 2003

Swedish Post-War Economic Development: the Role of Age Structure in a Welfare State

Bo Malmberg and Thomas Lindh 2003

What Future for Europe? New Perspectives in Post-Industrial Fertility Issues

Béatrice Daumerie 2003

Alva's Futures Ideas in the Construction of Swedish Future Studies

Jenny Andersson 2002

Artiklar i Framtider nr 1/2002

Tema: Hälsa och samhälle 2002

Artiklar i Framtider nr 2/2002

Tema: Stad och land 2002

Artiklar i Framtider nr 3/2002

Tema: Skolan, vision och verklighet 2002