Humanisterna och den svenska arbetsmarknaden

2011

Julia Boguslaw & Eskil Wadensjö

Arbetsrapport 2011 nr. 3

Arbetsrapporten är ett av tre underlag till konferensen ”Humanisterna och framtidssamhället: Tre studier och en workshop om humanioras framtid”, Kulturhuset, Stockholm, den 24 mars 2011. Konferensen arrangerades av Institutet för Framtidsstudier och Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH, inom ramen för projektet ’Humanisterna och framtidssamhället’ som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. En slutgiltig version av denna rapport har publicerats i tryckt form 2011.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2011 nr 3

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Julia Boguslaw & Eskil Wadensjö

Arbetsrapport 2011 nr. 3

Arbetsrapporten är ett av tre underlag till konferensen ”Humanisterna och framtidssamhället: Tre studier och en workshop om humanioras framtid”, Kulturhuset, Stockholm, den 24 mars 2011. Konferensen arrangerades av Institutet för Framtidsstudier och Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH, inom ramen för projektet ’Humanisterna och framtidssamhället’ som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. En slutgiltig version av denna rapport har publicerats i tryckt form 2011.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2011 nr 3