Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000

Astri Andersen, Ólöf Gardarsdóttir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola och Ingrid Söderlind 2011

2011.

De nordiska länderna har under hela 1900-talet haft ett nära samarbete när det gäller barnpolitik och barns rättigheter, men i vilken utsträckning har nordisk välfärdspolitik även utvecklats som ett resultat av politisk komparation och tävlan?

Boken Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000 (Dialogos Förlag) beskriver den välfärdshistoriska utvecklingen med fokus på barn i ett jämförande nordiskt perspektiv. Den visar att de nordiska länderna har mycket gemensamt men också att det finns skillnader, både i detaljer och av mer principiell karaktär, som utmanar synen på barndom, statens ansvar och hur nationellt och nordiskt kan förstås. Även bilden av Sverige som ledande välfärdspionjär utmanas när man studerar välfärd för barn. Boken bygger på ett forskningsprojekt med deltagare från alla de nordiska länderna.

En bok i Serie framtider, ett samarbete mellan Institutet för Framtidsstudier och Dialogos förlag. Boken kan beställas på Dialogos förlag.

 

2011.

De nordiska länderna har under hela 1900-talet haft ett nära samarbete när det gäller barnpolitik och barns rättigheter, men i vilken utsträckning har nordisk välfärdspolitik även utvecklats som ett resultat av politisk komparation och tävlan?

Boken Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000 (Dialogos Förlag) beskriver den välfärdshistoriska utvecklingen med fokus på barn i ett jämförande nordiskt perspektiv. Den visar att de nordiska länderna har mycket gemensamt men också att det finns skillnader, både i detaljer och av mer principiell karaktär, som utmanar synen på barndom, statens ansvar och hur nationellt och nordiskt kan förstås. Även bilden av Sverige som ledande välfärdspionjär utmanas när man studerar välfärd för barn. Boken bygger på ett forskningsprojekt med deltagare från alla de nordiska länderna.

En bok i Serie framtider, ett samarbete mellan Institutet för Framtidsstudier och Dialogos förlag. Boken kan beställas på Dialogos förlag.