Socioeconomic Persistence Across Generations: Cognitive and Noncognitive Processes

Mood, Carina , Jonsson, Jan O. , Erik Bihagen | 2012

Kapitel 3. http://www.russellsage.org/publications/parents-to-children

Sammanfattning

Vi analyserar i detta kapitel i vilken utsträckning överföringen av socioekonomisk status från far till son går via sonens kognitiva förmåga, personlighetsegenskaper och fysiska egenskaper. Socioekonomisk status studeras både i termer av inkomst och utbildning. För utbildning finner vi att sambandet framför allt går via sonens kognitiva förmåga, medan personlighetsegenskaper och fysiska egenskaper är av liten vikt. För inkomst finner vi också att sambandet går delvis via kognitiv förmåga, men här är även personlighetsegenskaper såsom social mognad och känslomässig stabilitet viktiga. Ett intressant resultat är att faderns inkomst är tydligt relaterat till sonens inkomst trots långtgående kontroll för andra faktorer (t ex föräldrars utbildning och yrke).

Kapitel 3. http://www.russellsage.org/publications/parents-to-children

Sammanfattning

Vi analyserar i detta kapitel i vilken utsträckning överföringen av socioekonomisk status från far till son går via sonens kognitiva förmåga, personlighetsegenskaper och fysiska egenskaper. Socioekonomisk status studeras både i termer av inkomst och utbildning. För utbildning finner vi att sambandet framför allt går via sonens kognitiva förmåga, medan personlighetsegenskaper och fysiska egenskaper är av liten vikt. För inkomst finner vi också att sambandet går delvis via kognitiv förmåga, men här är även personlighetsegenskaper såsom social mognad och känslomässig stabilitet viktiga. Ett intressant resultat är att faderns inkomst är tydligt relaterat till sonens inkomst trots långtgående kontroll för andra faktorer (t ex föräldrars utbildning och yrke).