Bland Rolexklockor och smutsiga trosor

Anna Gavanas, Alexander Darin Mattsson 2011

Om skattereduktioner och segmentering på den svenska hushållstjänstemarknaden.

Arbetsrapport 2011 nr.9

I denna rapport utforskas konsekvenser av skattereduktioner (RUT-avdraget) för hushållstjänstesektorn. Med hjälp av en landsomfattande enkätundersökning diskuteras sammansättningen av den ”vita” hushållstjänstemarknaden, kundgrupper, utvecklingen av arbetsvillkor samt skattereduktionens effekter utifrån företagares perspektiv. Detta är en uppföljning av tidigare forskning om hushållstjänstearbetares erfarenheter på den informella marknaden. Möjligheten att hushållstjänstemarknaden segmenteras, snarare än att en ”vit” (formell) marknad ersätter en ”svart” (informell) marknad är den bärande idén och genomgående resultaten i rapporten. Rapporten påvisar en fortsatt konkurrens från informella aktörer, och att det inte finns något självklart samband mellan upplevd minskning av informella aktörer, expansion av formell hushållstjänstesektor och fortsatt informell konkurrens. Vidare diskuteras skillnader bland företag gällande rättsliga situationer, anställdas positioner, arbetsvillkor och möjligheter att tacka nej och hantera ”besvärliga kunder.” Här analyseras inte bara olika typer av företag: även ett spektrum av kunder. Preferenser och krav bland olika kundgrupper utforskas, och hur de tillmötesgås av ett spektrum av utförare som riktar sig till olika typer av kunder.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2011 nr 9

 

 

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Om skattereduktioner och segmentering på den svenska hushållstjänstemarknaden.

Arbetsrapport 2011 nr.9

I denna rapport utforskas konsekvenser av skattereduktioner (RUT-avdraget) för hushållstjänstesektorn. Med hjälp av en landsomfattande enkätundersökning diskuteras sammansättningen av den ”vita” hushållstjänstemarknaden, kundgrupper, utvecklingen av arbetsvillkor samt skattereduktionens effekter utifrån företagares perspektiv. Detta är en uppföljning av tidigare forskning om hushållstjänstearbetares erfarenheter på den informella marknaden. Möjligheten att hushållstjänstemarknaden segmenteras, snarare än att en ”vit” (formell) marknad ersätter en ”svart” (informell) marknad är den bärande idén och genomgående resultaten i rapporten. Rapporten påvisar en fortsatt konkurrens från informella aktörer, och att det inte finns något självklart samband mellan upplevd minskning av informella aktörer, expansion av formell hushållstjänstesektor och fortsatt informell konkurrens. Vidare diskuteras skillnader bland företag gällande rättsliga situationer, anställdas positioner, arbetsvillkor och möjligheter att tacka nej och hantera ”besvärliga kunder.” Här analyseras inte bara olika typer av företag: även ett spektrum av kunder. Preferenser och krav bland olika kundgrupper utforskas, och hur de tillmötesgås av ett spektrum av utförare som riktar sig till olika typer av kunder.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2011 nr 9

 

 

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]