Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Macroeconomics and age structure in a welfare state—Sweden 1946-2005

Thomas Lindh, Bo Malmberg 2008

Omfördelning mellan generationer: Går framtiden att simulera?

E Baroni, D Hallberg, J Žamac 2008

Predicaments in the futures of aging democracies

Thomas Lindh, Urban Lundberg 2008

Productivity consequences of workforce ageing - Stagnation or a Horndal effect?

Bo Malmberg, Thomas Lindh, Max Halvarsson 2008

Productivity consequences of workforce ageing - Stagnation or a Horndal effect?

Bo Malmberg, Thomas Lindh and Max Halvarsson 2008

Rational choice and sociology

Peter Hedström, Lotta Stern 2008

Social nedåtrörlighet mellan generationer. En prövning av tre perspektiv

Susanne Alm 2008

Socialbidragstagandets mönster – en studie av varaktighet och utträden under 2000-talet

Åke Bergmark och Olof Bäckman 2008

Swedish Economic Growth and Education Since 1800

David de la Croix, Thomas Lindh, Bo Malmberg 2008

Sverigebilder

Red., Urban Lundberg och Mattias Tydén 2008

The Future Landscape

Jenny Andersson 2008

The Importance of Age for the Reallocation of Labor: Evidence from Swedish Linked Employer-Employee Data 1986-2002

Marie Gartell, Ann-Christin Jans and Helena Persson 2008

The Importance of Education for the Reallocation of Labor. Evidence from Swedish Linked Employer-Employee data 1986-2002

Marie Gartell, Ann-Christin Jans and Helena Persson 2008

Urban Inequality and Political Recruitment Networks

Per Strömblad and Gunnar Myrberg 2008

Power and Social Ontology

Burman, Åsa | 2007

Age Structure and Productivity Growth

Jaypee Sevilla 2007

Artiklar i Framtider nr 1/2007

Tema: Klimat och miljö 2007

Artiklar i Framtider nr 2/2007

Tema: Etik, genetik och politik 2007

Artiklar i Framtider nr 3/2007

Tema: Afrikas möjligheter 2007

Artiklar i Framtider nr 4/2007

Tema: Prognoser och framtiden 2007

Artiklar i Framtider specialnummer 2007

Tema: Förort 2007

Child Health and Family Income: Physical and Psychosocial Health

Ruth-Aïda Nahum 2007

Childhood Poverty and Labour Market Exclusion. Findings from a Swedish Birth Cohort

Olof Bäckman and Anders Nilsson 2007

Children’s Work in Everyday Life

Kristina Engwall and Ingrid Söderlind, eds., 2007 2007

Den självstyrande medborgaren?

Red. Christina Florin, Elisabeth Elgán, Gro Hagermann 2007

Fertility and Relative Cohort Size

Jaypee Sevilla 2007

Friskolorna och framtiden

Red. Anders Lindbom 2007

Labour Supply Response to Spousal Sickness Absence

Ruth-Aïda Nahum 2007

Mellan folkbildning och fondrådgivning

Red., Urban Lundberg 2007

Pension design when fertility fluctuates: the role of education and capital mobility

J Žamac 2007

Pension Systems and Pension Reform in an Aging Society

Elsa Baroni 2007

Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health

Göran Dahlgren and Margaret Whitehead 2007

Predicaments in the Futures of Aging Democracies

Thomas Lindh and Urban Lundberg 2007

Regionförstoring – idé, mätproblem och framtidsutsikter

Jan Amcoff 2007

Staten som vän eller fiende?

Marika Hedin, Urban Lundberg, Jens Rydström och Mattias Tydén 2007

Sverige i världen

Thomas Lindh 2007

The Relationship Between Demographic Change and Economic Growth in the EU

Alexia Prskawetz and Thomas Lindh (Eds.) 2007

Wage Differences Between Women and Men in Sweden – the Impact of Skill Mismatch

Mats Johansson and Katarina Katz 2007

Artiklar i Framtider nr 1/2006

Tema: Kvinnor och vetenskap 2006

Artiklar i Framtider nr 2/2006

Inget temanummer 2006

Artiklar i Framtider nr 3/2006

Tema: Sveriges nya geografi 2006

Artiklar i Framtider nr 4/2006

Tema: Kontrollsamhället 2006

Competition Policy and the Swedish Model

Torbjörn Lundqvist 2006