Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till [email protected]

Artiklar i Framtider specialnummer 2007

Tema: Förort 2007

Child Health and Family Income: Physical and Psychosocial Health

Ruth-Aïda Nahum 2007

Childhood Poverty and Labour Market Exclusion. Findings from a Swedish Birth Cohort

Olof Bäckman and Anders Nilsson 2007

Children’s Work in Everyday Life

Kristina Engwall and Ingrid Söderlind, eds., 2007 2007

Den självstyrande medborgaren?

Red. Christina Florin, Elisabeth Elgán, Gro Hagermann 2007

Fertility and Relative Cohort Size

Jaypee Sevilla 2007

Friskolorna och framtiden

Red. Anders Lindbom 2007

Labour Supply Response to Spousal Sickness Absence

Ruth-Aïda Nahum 2007

Mellan folkbildning och fondrådgivning

Red., Urban Lundberg 2007

Pension design when fertility fluctuates: the role of education and capital mobility

J Žamac 2007

Pension Systems and Pension Reform in an Aging Society

Elsa Baroni 2007

Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health

Göran Dahlgren and Margaret Whitehead 2007

Predicaments in the Futures of Aging Democracies

Thomas Lindh and Urban Lundberg 2007

Regionförstoring – idé, mätproblem och framtidsutsikter

Jan Amcoff 2007

Staten som vän eller fiende?

Marika Hedin, Urban Lundberg, Jens Rydström och Mattias Tydén 2007

Sverige i världen

Thomas Lindh 2007

The Relationship Between Demographic Change and Economic Growth in the EU

Alexia Prskawetz and Thomas Lindh (Eds.) 2007

Wage Differences Between Women and Men in Sweden – the Impact of Skill Mismatch

Mats Johansson and Katarina Katz 2007

Artiklar i Framtider nr 1/2006

Tema: Kvinnor och vetenskap 2006

Artiklar i Framtider nr 2/2006

Inget temanummer 2006

Artiklar i Framtider nr 3/2006

Tema: Sveriges nya geografi 2006

Artiklar i Framtider nr 4/2006

Tema: Kontrollsamhället 2006

Competition Policy and the Swedish Model

Torbjörn Lundqvist 2006

Den kreativa staten

Red. Torbjörn Lundqvist 2006

Drivkrafter bakom klassresan – kvantitativa data i fallstudiebelysning

Susanne Alm 2006

Growth and Longevity from the Industrial Revolution to the Future of an Aging Society.

David de la Croix, Thomas Lindh and Bo Malmberg 2006

Health as a Factor in Regional Economic Development

Bo Malmberg and Eva Andersson 2006

How Migration Can Benefit Development

Kristof Tamas and Joakim Palme, eds. 2006

Inkomst och ojämlikhet i Sverige 1951-2002

Mats Johansson 2006

Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning

Markus Gossas 2006

Labour Migrants Unbound?

Kristof Tamas and Rainer Münz 2006

Segregation och utsatthet för egendomsbrott. Betydelsen av bostadsområdets resurser och individuella riskfaktorer

Felipe Estrada och Anders Nilsson 2006

Sustainable Policies in an Ageing Europe. A Human Capital Response

Thomas Lindh and Joakim Palme eds. 2006

The Impact of Ageing on Innovation and Productivity Growth in Europe

Alexia Prskawetz and Thomas Lindh (Eds.) 2006

The Sustainable Society in Swedish Politics – Renewal and Continuity

Torbjörn Lundqvist 2006

Three Routes to a Pension Reform. Politics and Institutions in Reforming Pensions in Denmark, Finland and Sweden

Olli Kangas, Urban Lundberg and Niels Ploug 2006

Understanding Rural Change – Demography as a Key to the Future

Jan Amcoff and Erik Westholm 2006

Articles in Framtider no. 2/2005 English edition

Theme: Unexpected futures 2005

Artiklar i Framtider nr 1/2005

Tema: Framtidens samhälle 2005

Artiklar i Framtider nr 2/2005

Tema: Oväntade framtider 2005

Artiklar i Framtider nr 3/2005

Inget temanummer 2005

Artiklar i Framtider nr 4/2005

Inget temanummer 2005

Befolkningsfrågan i press och politik, 1994-2004

Marianne Abramsson 2005