One-stop shops i Europa

Renate Minas 2012

Underlagsrapport nr 11 till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04).

Sammanfattning

I rapporten analyseras nationella reformer i Europa som syftar till att samordna arbetsmarknadsåtgärder med socialt och annat (t ex hälsorelaterat) stöd riktat till människor långt från arbetsmarknaden. De reformer som studeras är jobcentre i Danmark, LAFOS i Finland, UWV WERKbedrijf i Nederländerna, NAV-reformen i Norge, Jobcentre Plus i Storbritannien och Hartzreformen i Tyskland. Dessa reformer är för närvarande de största nationella samordningsreformerna i Europa. Analyserna görs utifrån ett organisations- och arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.

Underlagsrapport nr 11 till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04).

Sammanfattning

I rapporten analyseras nationella reformer i Europa som syftar till att samordna arbetsmarknadsåtgärder med socialt och annat (t ex hälsorelaterat) stöd riktat till människor långt från arbetsmarknaden. De reformer som studeras är jobcentre i Danmark, LAFOS i Finland, UWV WERKbedrijf i Nederländerna, NAV-reformen i Norge, Jobcentre Plus i Storbritannien och Hartzreformen i Tyskland. Dessa reformer är för närvarande de största nationella samordningsreformerna i Europa. Analyserna görs utifrån ett organisations- och arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.