Artiklar i Framtider nr 1/2011

Tema: Rum 2011

Får vi rum? Den som växte upp på 1970-talet kanske minns skolböckernas skräckbilder av en till bristningsgränsen överbefolkad jord. I dagens industrialiserade länder är det tvärt om befolkningsminskning som utgör det främsta hotet. Samtidigt påkallar klimathotet och den generella befolkningsökningen en bättre resurshushållning och mer hållbar livsstil. Läs hur några forskare förhåller sig till människan och rummet. Ladda ner numret längre ner på den här sidan.

 Innehåll

 

 

  • Det övergivna rummet
   Jan Jörmark

 

  • Vem får rum på bostadsmarknaden?
   Lena Eriksson

 

  • Plats för barn och vuxna
   Malin Bergström

 

  • Det offentliga rummets omvandlingar
   Catharina Gabrielsson

 

  • Hållbara städer
   Karin Bradley

 

  • Dags att flytta hem?
   Jan Amcoff och Thomas Niedomysl

 

  • Virtuella rum
   Karin Helmersson

 

  • Framtidens arbetsrum
   Susanna Toivanen och Christina Brodin Danielsson

 

  • Framtiden som ett vetenskapligt fält
   Erik Westholm

 

  • Framtider Essä: I universums iskalla mitt
   Stefan Jonsson

 

  • Framtidsfrågan: Kan och bör man förhindra boendesegregation?

 

  • Krönikan: Joakim Palme

 

  • I korthet

 

  • Forskarprofilen: Marta Szebehely

 


Ladda ner Framtider nr 1.2011

De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.
Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning

Får vi rum? Den som växte upp på 1970-talet kanske minns skolböckernas skräckbilder av en till bristningsgränsen överbefolkad jord. I dagens industrialiserade länder är det tvärt om befolkningsminskning som utgör det främsta hotet. Samtidigt påkallar klimathotet och den generella befolkningsökningen en bättre resurshushållning och mer hållbar livsstil. Läs hur några forskare förhåller sig till människan och rummet. Ladda ner numret längre ner på den här sidan.

 Innehåll

 

 

  • Det övergivna rummet
   Jan Jörmark

 

  • Vem får rum på bostadsmarknaden?
   Lena Eriksson

 

  • Plats för barn och vuxna
   Malin Bergström

 

  • Det offentliga rummets omvandlingar
   Catharina Gabrielsson

 

  • Hållbara städer
   Karin Bradley

 

  • Dags att flytta hem?
   Jan Amcoff och Thomas Niedomysl

 

  • Virtuella rum
   Karin Helmersson

 

  • Framtidens arbetsrum
   Susanna Toivanen och Christina Brodin Danielsson

 

  • Framtiden som ett vetenskapligt fält
   Erik Westholm

 

  • Framtider Essä: I universums iskalla mitt
   Stefan Jonsson

 

  • Framtidsfrågan: Kan och bör man förhindra boendesegregation?

 

  • Krönikan: Joakim Palme

 

  • I korthet

 

  • Forskarprofilen: Marta Szebehely

 


Ladda ner Framtider nr 1.2011

De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.
Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning