Förbättrad folkhälsa genom selekterade åtgärder på individ, nätverk eller stadsdelsnivå

Projektet går ut på att med hjälp av big data och AI förbättra hälsan med hjälp av insatser på individuellt plan för barn och unga i Angered. Institutets del är att övergripande ansvara för Metod och teknikdelen i projektet, samt att skriva ett kortare paper om olika typer av tekniker för att göra individuella prediktionsmodeller.

Övriga deltagare är: Göteborgs kommun, Karolinska Institutet, Linköping universitet, Landstinget i VGR, Sverige Kommuner och Landsting SKL, Ivbar institute AB och Ping pong AB.

 

Finansiär: Vinnova Tidsplan: 2016-2019 Projektledare: Anders Ekholm