Genomfört: METAKLUBB

Vad händer på en nattklubb som bara finns i en virtuell verklighet? Det här projektet undersöker hur interaktion och intimitet kan fungera i en framtid där vi inte kan mötas i en fysisk verklighet.

METAKLUBB är en framtidsprototyp som adresserar det omätbara: hur samlevnad och intimitet kan komma att upplevas och formas i en spekulativ framtid där fysiskt umgänge är omöjligt.

Prototypen består av en interaktiv föreställning som gestaltar något vi idag skulle kalla en nattklubb med anslutna mer intima rum, i en virtuell verklighet, VR. I dessa miljöer kommer vi att placera dansare och
skådespelare som med hjälp av motion capture framför teatrala scener med kollektiv dans, men även undersöker hur det fungerar att flirta och vara fysiskt intima. Allt ska ske live och i realtid med full möjlighet till interaktion och reaktion. Publiken bär VR-headsets och tack vare dem upplever de att de befinner sig fysiskt i den virtuella miljön.

Att kunna umgås med andra människor i allmänhet och att få uppleva intimitet i synnerhet är grundläggande mänskliga behov. Med VR-plattformen kommer en VR-värld skapas som underlättar autentisk social kontakt över stora avstånd. Samtidigt vill projektet utveckla och problematisera möten och relationer som bara sker i just VR. Ett fokus är att bygga och utveckla genuin intimitet som enbart sker i en virtuell form. Ytterligare ett mål med projektet är att undersöka hur människan fysiskt och mentalt skulle försöka hantera en verklighet där fysiska möten inte är möjliga.

Projektet är ett samarbete mellan Institutet för framtidsstudier, Bombina Bombast och koreografen
Robin Jonsson.

Tidsplan

2022-2023

Projektledare

Staffan Julén Kommunikationschef, konstnärlig forskare

Finansiär

Vinnova