Omfördelning mellan generationer: Går framtiden att simulera?

E Baroni, D Hallberg, J Žamac 2008

i Fjorton perspektiv på framtiden – samhälls- och humanvetenskapliga framtidsstudier, red. Alm, S. och Palme, J., Institutet för Framtidsstudier.

i Fjorton perspektiv på framtiden – samhälls- och humanvetenskapliga framtidsstudier, red. Alm, S. och Palme, J., Institutet för Framtidsstudier.