Biobränslen

Arne Jarnelöv 2008

Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 2008, 44 sidor
ISBN: 978-91-85619-33-7

Biobränslen har setts som en möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som det finns frågetecken kring den ökande användningen av jordbruksmark för odling av bränslen. Då biobränslen har beröring med flera stora framtidsfrågor gav Institutet för Framtidsstudier professor Arne Jernelöv i uppdrag att skriva denna rapport. Förhoppningen är att den ska stimulera debatten och även påverka beslutsfattandet i en rationell riktning.

Rapporten koncentrar sig på två frågor: Vilken energivinst kan man göra, eller inte göra, genom att använda biodrivmedel framtställda ur olika råvaror? och Hur mycket går det i dessa falla att minska utsläppen av växthusgaser?

En annan avgörande fråga är vad som omfattas av systemanalysen. Vad ska inkluderas, vad ska uteslutas från analysen?

Innehåll

 

  • Förord

 

  • Inledning

 

  • Etanol - löser det eller skapar det problem?

 

  • Biodiesel är inte entydigt grönt

 

  • Hur vore det med annan alkohol?

 

  • Med biomassa som insats

 


Rapporten kan laddas ned gratis som pdf-fil nedan.

Rapporten kan även beställas i tryckt format, då tillkommer porto om 35 kr. .
Önskar du beställa via faktura, kontakta [email protected]  

Ladda ner Biobränslen

Pris: 35 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
Pris: 35 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 2008, 44 sidor
ISBN: 978-91-85619-33-7

Biobränslen har setts som en möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som det finns frågetecken kring den ökande användningen av jordbruksmark för odling av bränslen. Då biobränslen har beröring med flera stora framtidsfrågor gav Institutet för Framtidsstudier professor Arne Jernelöv i uppdrag att skriva denna rapport. Förhoppningen är att den ska stimulera debatten och även påverka beslutsfattandet i en rationell riktning.

Rapporten koncentrar sig på två frågor: Vilken energivinst kan man göra, eller inte göra, genom att använda biodrivmedel framtställda ur olika råvaror? och Hur mycket går det i dessa falla att minska utsläppen av växthusgaser?

En annan avgörande fråga är vad som omfattas av systemanalysen. Vad ska inkluderas, vad ska uteslutas från analysen?

Innehåll

 

  • Förord

 

  • Inledning

 

  • Etanol - löser det eller skapar det problem?

 

  • Biodiesel är inte entydigt grönt

 

  • Hur vore det med annan alkohol?

 

  • Med biomassa som insats

 


Rapporten kan laddas ned gratis som pdf-fil nedan.

Rapporten kan även beställas i tryckt format, då tillkommer porto om 35 kr. .
Önskar du beställa via faktura, kontakta [email protected]  

Ladda ner Biobränslen