Social nedåtrörlighet mellan generationer. En prövning av tre perspektiv

Susanne Alm 2008

Arbetsrapport 2008 nr.6

I denna artikel används databasen Stockholm Birth Cohort Study (SBC) för att undersöka stödet för tre perspektiv på social nedåtrörlighet. Stöd finns för två av de tre perspektiven och intressanta skillnader syns genom könsseparerade analyser. För flickor kan risken för nedåtrörlighet kopplas till utbildnings- och yrkestraditioner längre tillbaks i släkten än föräldrarna, medan pojkars nedåtrörlighet framför allt förklaras av individbaserade faktorer.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2008 nr.6

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2008 nr.6

I denna artikel används databasen Stockholm Birth Cohort Study (SBC) för att undersöka stödet för tre perspektiv på social nedåtrörlighet. Stöd finns för två av de tre perspektiven och intressanta skillnader syns genom könsseparerade analyser. För flickor kan risken för nedåtrörlighet kopplas till utbildnings- och yrkestraditioner längre tillbaks i släkten än föräldrarna, medan pojkars nedåtrörlighet framför allt förklaras av individbaserade faktorer.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2008 nr.6