Barndom och arbete

Ingrid Söderlind, Kristina Engwall 2008

Boréa Bokförlag, Umeå, 2008, 251 s.
ISBN: 978-91-89140-57-8

Barns arbete beskrivs ofta som att de "hjälper till". Många föreställer sig att barn i Sverige inte längre arbetar och att skolan ersatt arbete. Men arbete har fortfarande en plats i barns vardag och det vi betraktar som arbete beror i hög grad på hur arbete definieras. Arbete kan vara både informellt och formellt, oavlönat och avlönat, utföras i och utanför hemmet. Vilken syn har barnen själva på arbete? Hur kontrollerar och definierar myndigheter barns arbete?

Boken handlar om barns och ungas arbete under tiden 1950-2000. Författarna är knutna till Institutet för Framtidsstudier och Tema Barn, Linköpings universitet.

Innehåll

Förord

 

  1.  Barndom och arbete - kontinuitet och förändring
   Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg, Ingrid Söderlind

 

  1. Barnförbjudet och barntillåtet - gränser för ungas arbete 1950-2000
   Mats Sjöberg

 

  1. Statistikens bilder av barns arbete
   Ingrid Söderlind

 

  1. Var och med vad arbetar barn?
   Kristina Engwall, Mats Sjöberg, Ingrid Söderlind

 

  1. Teater - ett arbete med oklar status
   Kristina Engwall, Ingrid Söderlind

 

  1. Vad är arbete? Barns perspektiv på arbete
   Tobias Samuelsson, Kristina Engwall

 

  1. Arbetets plats i barns liv - föräldrars och lärares perspektiv
   Kristina Engwall, Ingrid Söderlind

 

  1. Barns arbete - förändringsprocesser och nya perspektiv
   Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg, Ingrid Söderlind

 

Boréa Bokförlag, Umeå, 2008, 251 s.
ISBN: 978-91-89140-57-8

Barns arbete beskrivs ofta som att de "hjälper till". Många föreställer sig att barn i Sverige inte längre arbetar och att skolan ersatt arbete. Men arbete har fortfarande en plats i barns vardag och det vi betraktar som arbete beror i hög grad på hur arbete definieras. Arbete kan vara både informellt och formellt, oavlönat och avlönat, utföras i och utanför hemmet. Vilken syn har barnen själva på arbete? Hur kontrollerar och definierar myndigheter barns arbete?

Boken handlar om barns och ungas arbete under tiden 1950-2000. Författarna är knutna till Institutet för Framtidsstudier och Tema Barn, Linköpings universitet.

Innehåll

Förord

 

  1.  Barndom och arbete - kontinuitet och förändring
   Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg, Ingrid Söderlind

 

  1. Barnförbjudet och barntillåtet - gränser för ungas arbete 1950-2000
   Mats Sjöberg

 

  1. Statistikens bilder av barns arbete
   Ingrid Söderlind

 

  1. Var och med vad arbetar barn?
   Kristina Engwall, Mats Sjöberg, Ingrid Söderlind

 

  1. Teater - ett arbete med oklar status
   Kristina Engwall, Ingrid Söderlind

 

  1. Vad är arbete? Barns perspektiv på arbete
   Tobias Samuelsson, Kristina Engwall

 

  1. Arbetets plats i barns liv - föräldrars och lärares perspektiv
   Kristina Engwall, Ingrid Söderlind

 

  1. Barns arbete - förändringsprocesser och nya perspektiv
   Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg, Ingrid Söderlind