Kunskap om landsbygden - dags för en ny agenda!

Cecilia Waldenström och Erik Westholm 2008

Arbetsrapport 2008 nr.1

Artikeln diskuterar forskningsbehov i svensk landsbygdsforskning. Den börjar med en kunskapsteoretisk diskussion om landsbygden som forskningsfält och motiven för att utveckla detta som ett specifikt forskningsfält. Vidare föreslås en indelning av svensk landsbygdsforskning i sex huvudområden: naturresurser i produktion och förvaltning, demografiska utmaningar, landsbygdens ekonomi, lokal utveckling, politik för landsbygd och den nya ruraliteten.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2008 no.1

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2008 nr.1

Artikeln diskuterar forskningsbehov i svensk landsbygdsforskning. Den börjar med en kunskapsteoretisk diskussion om landsbygden som forskningsfält och motiven för att utveckla detta som ett specifikt forskningsfält. Vidare föreslås en indelning av svensk landsbygdsforskning i sex huvudområden: naturresurser i produktion och förvaltning, demografiska utmaningar, landsbygdens ekonomi, lokal utveckling, politik för landsbygd och den nya ruraliteten.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2008 no.1